Etter 2021 kan vi få et Storting der ikke bare styrkebalansen er dramatisk endret fra i dag, men også der det er mange nye ansikter.

Mange av dagens sittende stortingsrepresentanter går ut. Flere er kastet mot sin vilje. Mange av de mest spennende navnene blant årets stortingskandidater har kjempet seg inn. 

Fortsatt gjenstår det nominasjonskamper i Oslo Frp og Venstre i Hordaland, men allerede nå har vi sett oss ut de ti mest interessante navnene foran årets stortingsliste. I tillegg har vi med tre politikere som gjør comeback ved høstens stortingsvalg.

Høyre

Høyre ligger godt an til å bli landets største parti etter valget, og har vært flinke til å dyrke nye talenter de siste periodene.

I noen tilfeller kommer talentene fram uten en direkte velsignelse fra partienes nominasjonskomiteer. Etter å ha endevendt nominasjonsforslaget til Telemark Høyres nevnte komité, ble Mahmoud Farahmand valgt som toppkandidat. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Telemark gikk ut av Stortinget i 2017 og stiller heller ikke i 2021. Farahmand er derfor sikret plass på Stortinget til høsten. Som utdannet ingeniør, veteran og tidligere etterretningsoffiser har han stor troverdighet på forsvar, sikkerhet og beredskap, i tillegg til å være en tydelig stemme på felter som integrering og sysselsetting.

Bård Ludvig Thorheim (H) var et relativt ukjent navn da han utfordret partifellen Margunn Ebbesens plass på Stortinget. Thorheim vant maktkampen og vil ta plass på Stortinget til høsten. Som Farahmand har han bakgrunn fra etterretningstjenesten, og har tidligere arbeidet i Bosnia og Irak, samt vært utplassert på ambassadene i Colombo og Washington D.C.I tillegg har Thorheim vært politisk rådgiver for utenriksministrene Børge Brende og Ine Marie Eriksen Søreide. Thorheim har gjort et godt stykke politisk arbeid for å vinne førsteplassen, og kan ventes å spille en betydelig rolle for Høyre i neste periode.

Venstre

Venstre sliter med sperregrensa og risikerer dermed at stortingsgruppa reduseres betydelig etter høstens valg. Men det yrer til i partiets yngre deler. Ane Breivik er et av Venstres største politiske talent og er innstilt til andreplassen på Hordaland Venstres stortingsliste. Hun er også nestleder i Unge Venstre og var inntil nylig leder i Bergen Venstre. Selv om det er kamp om førsteplassen i Hordaland er det en god mulighet for at Breivik får stortingsplass om Venstre fortsetter i regjering etter valget. Hun har allerede vist en evne til å komme på med gode formuleringer i en rekke saker av nasjonal betydning.

Sosialistisk Venstreparti

SV nyter godt av Arbeiderpartiets implosjon og ligger an til å gjøre et godt valg, særlig i Oslo. Marian Hussein er blant dem som kan komme inn etter å ha blitt valgt til den sikre andreplassen på stortingslista. Hun har allerede vært inne på Stortinget som Oslo SVs tredjevara i inneværende periode, og har fått oppmerksomhet for å være den første med flyktningbakgrunn som blir valgt til Stortinget. Det er likevel ikke derfor hun kommer til å bli en viktig stortingspolitiker neste periode. Hun er en synlig og tydelig politiker som kan spille en nøkkelrolle i Stortinget dersom det blir et regjeringsskifte etter valget.

Fremskrittspartiet

Frp ligger foreløpig an til å miste mange stortingsplasser etter neste valg, og de som får plass er gjerne gammelt nytt – med minst ett unntak. Frank Sve er valgt til andreplassen på Møre og Romsdal Frps stortingsliste, rett etter nestleder Sylvi Listhaug. Sve er tidligere ordfører i Stranda kommune, har sittet i Norges Banks representantskap og har lenge vært en tydelig talsperson for distriktene i partiet. Som ny stortingsrepresentant, men erfaren politiker, kan han bli et viktig tilskudd til Frps stortingsgruppe etter hvert som frontene mot Senterpartiet blir stadig steilere.

Miljøpartiet de Grønne

Det er flust med ungt blod og talent i MDG, og kandidater i tjueåra topper listene over hele landet. På de aller fleste målingene der MDG er over sperregrensen får Sør-Trøndelag et utjevningsmandat. Det er derfor ikke usannsynlig at 26-åringen Ask Ibsen Lindal, som også er energipolitisk talsperson i MDG, er å finne på Løvebakken fra neste høst. Han har markert seg på sentrale områder for MDG, slik som havvind og elektrifisering av sokkelen, og vi venter derfor at han kan få en sentral rolle i politikkutviklingen til en eventuell ny konstellasjon etter valget.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et rekorddårlig valg til høsten. Det står likevel ikke i veien for at de kan få inn en rekke interessante, fremadstormende politikere som kanskje kan være med og «redde» partiet neste periode. Jon-Ivar Nygård er blant dem. Han er for tiden en svært populær ordfører i Fredrikstad der han styrer en rødgrønn koalisjon med et godt samarbeid med LO – som er akkurat det kjernevelgerne i Arbeiderpartiet ønsker seg. Nygård kapret førsteplassen i Østfold Ap og sendte dagens stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås ned på en usikker tredjeplass. Selv om han blir ny på Stortinget, er han en erfaren politiker som over tid har vist at han mestrer det politiske fotarbeidet.

Kamzy Gunaratnam har vært varaordfører i Oslo siden 2015 og sikret seg den sikre andreplassen, rett bak partileder Jonas Gahr Støre, etter en del interne strider. Hun er en dyktig kommunikator, har en bred base i Oslo-partiet som kan gjøre henne til en mektig spiller på Stortinget. I et Arbeiderparti der mange går i takt, er Gunaratnam uredd, kreativ og synlig. Et av Arbeiderpartiets største problemer er oppslutningen blant unge velgere, og det er nettopp i denne målgruppen Gunaratnam står sterkest.

Kristelig Folkeparti

Som med Venstre er utsiktene dårlige for KrFs stortingsgruppe etter valget, da de stadig kjemper mot sperregrensen. Ofte går det galgenhumor i at partiets kjernevelgere stadig forsvinner ut av manntallet. Partiet har likevel noen unge, politiske talent. Ida Lindtveit Røse er allerede kjent som den yngste statsråden Norge noensinne har hatt da hun vikarierte for Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad i sommer. Det er særlig familiepolitikken hun har markert seg på, men hun har erfaring fra et bredt saksfelt fra sin tid som KrfU-leder og fylkespolitiker.

Senterpartiet

Senterpartiets go-to-budskap de siste åra er enkelt: Elitene får mer, vanlige folk får mindre. Kathrine Kleveland, en kvinne som har brukt store deler av sitt liv til å advare nettopp mot slik sentralisering, kommer derfor til å ha beina godt plantet innenfor Senterpartiets hovedsaksområder når hun er å finne på Stortinget til høsten. Hun er nominert til førsteplassen på Senterpartiets liste i Vestfold, og er tidligere leder i Nei til EU, Norges Bygdekvinnelag, og organisasjonen for GMO-fri mat og fôr. Samtidig er hun kjent som en som tør å stå for egne standpunkt. Fordi hun allerede er sentralstyremedlem i partiet, kan hun seile opp i en sentral posisjon på Stortinget til høsten.

Tre «Comeback Kings»

Hvert valg er det alltid noen som gjør «comeback» i rikspolitikken. Så gjelder i år også.

Ola Borten Moe (Sp) er blant disse, etter en exit fra Stortinget på to perioder. Både erfaringen hans som statsråd og partinestleder, samt posisjonen hans internt i partiets blåere fløyer, gjør ham til en mektig spiller. Han har likevel vært omgitt av kontroverser de siste åra, enten det har handlet om forholdet til tidligere partileder Liv Signe Navarsete eller hans tilknytning til oljebransjen. At han kan få en framtredende rolle er det likevel liten tvil om.

Carl I. Hagen (Frp) er som Ola Borten Moe et kjent navn i norsk politikk. Selv om Hagen tvilsomt kan sies å representere partiets «nye vin», og det er lite sannsynlig at han vil få en formelt viktig posisjon, er det få andre norske politikere som bedre klarer å tiltrekke seg oppmerksomhet enn ham. Han har sikret seg førsteplassen på stortingslista til Oppland og er dermed trolig klar for en plass på Stortinget – til deler av partiets store forergrelse.

Rasmus Hansson (MDG), etter å ha vunnet nominasjonsstriden med knapp margin mot kometen Hulda Holtvet i Oslo, blir også å se på Stortinget igjen. MDGs store popularitet i hovedstaden gjør at partiet kan komme inn med to representanter derfra uten å komme over sperregrensen nasjonalt. Som tidligere talsperson og enkeltmannsrepresentant for partiet på Stortinget, vil Hansson derfor uansett få en viktig posisjon i MDGs nye gruppe.