Peter S. Gitmark overtar etter Jan Ottesen som leder for Gambit Hill+Knowltons samfunnsavdeling. Han blir med det også en del av selskapets ledergruppe og en sentral del av rådgiverkorpset. Peter satt på Stortinget for Høyre fra 2001-2013. Han har en bred politisk bakgrunn og satt i Kommunal-, Finans-, Energi og Miljø- og Utenriks- og forsvarskomiteene.

De siste 6 årene var han i Burson Cohn & Wolfe (tidligere Burson-Marsteller), som Managing Director og leder for byråets samfunnsavdeling. Peter mener selv at hans styrke ligger i myndighetskontakt og politisk forståelse.

– Jeg ser frem til å ta fatt på denne oppgaven og viderutvikle det miljøet og det omdømme Gambit har innenfor sammfun og myndighetsområdet. For meg var den internasjonale styrken i Hill+Knowlton, den norske kundeporteføljen og ikke minst Gambits rolle i Hill+Knowlton viktig for mitt valg. Gambit Hill+Knowlton har også en unik faglig bredde innenfor public relations noe som gjør at selskapet kan håndtere utfordringer og utvikle løsninger med en bredere virkemiddelmiks enn hva de fleste andre i det norske markedet kan gjøre. Jeg ser også at de har en vilje til å konstant utvikle selskapet noe som betyr at jeg også kan sette mitt preg på utviklingen ved å få inn flere folk og tatalt sett styrke miljøet, sier Peter Gitmark.

– Peter representerer en god miks av erfaring på høyt nivå fra politikk og som rågiver i kommunikasjonsbransjen, så jeg er veldig glad for at vi har fått han med på Gambit Hill+Knowlton teamet, sier avtroppende leder Jan Ottesen.  Både som politiker og rådgiver har Peter også god erfaring med å jobbe inn mot internasjonale miljøer noe som er viktig for et internasjonalt byrå som Gambit Hill+Knowlton.

Peter S. Gitmark, ny leder av Samfunn i Gambit