– Å stå der med papirlappen og lete etter det gode argumentet hjelper deg sjelden i debatten, sier Erik Molland. Den tidligere journalisten og debattprogramlederen tror altfor mange dropper nødvendig trening før de skal ut å debattere.

Tekst: Julie Melfald

– En vanlig feil er å tro at man er forberedt og klar fordi man har gode argumenter på papiret.

Erik Molland har over 20 års erfaring fra journalistikken – seks av dem fra programlederjobben i Sytten Tretti på P4.

– Det å hoppe over den praktiske treningen gjør at de fleste vil slite med å få frem de gode formuleringene når man står i debatten på en konferanse, i et TV- eller radio-studio, sier han.

Han viser til at det er vanlig i mange redaksjoner å prøve ut spørsmål i rollespill for å se hvor godt spørsmålene treffer, samt for å kartlegge sannsynlige svar og mulige oppfølgingsspørsmål.

– Mange gjør feilen ved å bruke sitt første innlegg på å trekke frem det man er enig i, sier Molland.

– Det som gjør en debatt interessant er at ulike meninger presenteres og brytes mot hverandre. Det er det som skaper spenningen og interessen, sier han. Det er ikke sjelden at Dagsnytt 18-programledere må avbryte noen av sine gjester: «Jeg spurte deg ikke om hva dere var enige om, men hvorfor du er uenig i påstanden fra din motdebattant».

Molland er også opptatt av hvordan man bruker språklige virkemidler for å få frem poengene sine. Et godt eksempel er hvordan Lars Haltbrekken fra SV i en strømdebatt om nettleie nylig brukte språklige bilder med ribba i ovnen og elbilen som lades samtidig.

– Dette fikk tydelig fram det urimelige i at nettleien skal settes etter timen med det høyeste forbruket i løpet av en måned, illustrerer Molland.

Han mener flere undervurderer jobben med språk når de stiller i debattene.

– Test ut argumentene dine på andre før selve debatten og be om en ærlig tilbakemelding på om ordene og formuleringene engasjerte. De fleste vil da måtte da gå en runde til for å spisse budskapene sine – dette gjør deg til en enda bedre debattant, sier Molland.

Dette øker sjansen din for å lykkes i debatten:

  1. Bruk tid på trening – Bruk tid på å trene sammen med kollegaer eller andre. Test ut svar på spørsmålene og motargumentene du forventer vil komme. Har du ikke åpnet munnen og formulert svarene på trening, er det liten sjanse for at de kommer til å sitte i debatten. Det å ha gode poenger på et papir hjelper ikke uten at du trener på en mest mulig realistisk situasjon.
  2. Våg å være uenig – Ikke start innlegget ditt med å si hva du er enig i. Det er en sympatisk tanke, men det funker ikke i debatter. Skal du vekke interessen hos publikum må du gå rett i kjernen og uenigheten med en gang. En debatt er en arena for meningsbrytning.
  3. Gjør hovedpoengene spisse og gi dem farge – Hvor interessevekkende har du formulert ditt viktigste poeng i debatten? Test det ut på folk rundt deg og be om ærlige tilbakemeldinger. Mest trolig må du justere formuleringene. Bruk språklige virkemidler, spennende ord, kontraster eller metaforer.

-Skal du nå fram med budskapet ditt må du våge å være uenig, sier seniorrådgiver Erik Molland. Foto: Lars Marius Matre.