André Kolve

André er tilknyttet avdelingen for selskaps- og samfunnskommunikasjon og jobber blant annet med myndighetskontakt, strategisk rådgiving, analyse og medietrening.

André kom til Gambit H+K etter å ha vært statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet. Der hadde han blant annet hovedansvaret for alt presse- og kommunikasjonsarbeid, samt strategi og analyse. André har også flere års erfaring som politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, hvor han tiltrådte etter tre år som kommunikasjonsrådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Her var André blant annet kommunikasjonsrådgiver for de to senere statsrådene Per Sandberg og Anders Anundsen, i henholdsvis Justiskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

André har også bred erfaring fra media med over 12 års fartstid som journalist, vaktsjef og avdelingsleder i blant annet Porsgrunns Dagblad og Telemarksavisa. Som journalist jobbet han spesielt med saker innenfor politikk, næringsliv og justissektoren.