Andreas Buøen

Andreas har 15 års erfaring innen kommunikasjon og posisjonering av virksomheter, både som rådgiver og fra linjen. Før han kom til Gambit H+K i 2018 jobbet han som seniorrådgiver i Trigger, og før det fem år i kommunikasjonsbyrået Zynk.

Andreas jobber mye i skjæringspunktet mellom næringsliv, media og politikk og har mange års erfaring med strategisk og operativ rådgivning for både private og offentlige virksomheter. Som rådgiver jobber han mye med endringsledelse, internkommunikasjon og lederkommunikasjon. Sistnevnte med særlig fokus på å mobilisere og coache linjeledere i å kommunisere strategi på en engasjerende måte, med hensikt å skape reell endring i organisasjonen. Andreas er en ofte brukt fasilitator av både strategiprosesser, workshops og ledertreninger, og jobber ellers mye med å lede både større og mindre strategi- og planprosesser. I Gambit H+K har han fagansvar for to sentrale tjenesteområder: leder- og endringskommunikasjon og finansiell kommunikasjon. Sistnevnte med særlig fokus på transaksjonsrådgivning (M&As), børsnoteringer og arbeid med løpende investor- og medierelasjoner.