Nora Callander

Nora er tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon. Hennes primærkunder er Statoil, Innovasjon Norge, Hurtigruten og Egencia. Hun har jobbet med operative kommunikasjonsoppgaver som innsalg, medieovervåkning og analyse. Nora er en dyktig tekstforfatter og er flink til å identifisere kommersielle vinklinger. Hun er ekstremt strukturert og liker å holde orden. Nora leder fagruppen for bærekraft og er med i faggruppen for innsikt og analyse. 

Før hun kom til Gambit skrev hun masteroppgave ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og arbeidet deltid som forskningsassistent. Utover dette har Nora vært redaksjonsmedarbeider i undervisningsavdelingen i Gyldendal Norsk Forlag gjennom studietiden.

Nora har en mastergrad i politisk kommunikasjon og ledelse fra Copenhagen Business School og en bachelorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.