Per Olav Myhre

Per Olav er tilknyttet avdelingen for selskaps- og samfunnskommunikasjon i Gambit H+K. Han kom til selskapet fra kommunikasjonsbyrået Zynk Communication and Leadership, hvor han jobbet som rådgiver innenfor selskapskommunikasjon fra februar 2015 til juli 2017. 

I studietiden hadde Myhre flere lederverv på nasjonalt og regionalt nivå, blant annet som leder for BI Studentsamfunn Sentralledelsen, leder for BI Studentsamfunn Trondheim og leder for Næringslivsdagene 2015 ved BI Oslo. Per Olav har også blant annet sittet som styremedlem i BI Stiftelsens styre, vært medlem av valgkomitéen ved Handelshøyskolen BI og var medlem av nominasjonskomiteen som nominerte ny rektor for stiftelsen i 2014. Han har også vært tilknyttet Handelshøyskolen BI sin avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. 

Myhre har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra BI Trondheim, hvor han spesialiserte seg i bedriftsutvikling. Myhre har i tillegg en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI Oslo, hvor han i sin masteroppgave undersøkte hvordan individuelle forskjeller i kognitiv stil påvirker arbeidsgrupper.