Snorre  Erichsen Skjevrak

Snorre Erichsen Skjevrak er tilknyttet samfunnsavdelingen i Gambit Hill+Knowlton og har sin kjernekompetanse innen strategi, analyse og myndighetskontakt. Skjevrak kom til Gambit Hill+Knowlton etter tre år som rådgiver i Geelmuyden Kiese.

Skjevrak har bakgrunn fra politikken der han blant annet har jobbet som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet nasjonalt og lokalt, og som politisk rådgiver for AUFs ledelse. Han har i tillegg bakgrunn som bystyrerepresentant i Sandnes (Ap) og sentralstyremedlem i AUF.

Skjevrak har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han skrev masteroppgave om arbeidstakerorganisasjonenes rolle i kommune- og regionreformen.