Fotokreditering: Julie Brundtland Løvseth

De fleste er klar over at Gambit H+K er det ultimate stedet for de som engasjeres av samfunnsspørsmål og anser politikk som en naturlig del av livet. Det vel så mange bør være klar over er i hvilken grad kreativitet ønskes velkommen her på huset – i mang en situasjon.

Som for eksempel denne.

Da jeg ble spurt om å skrive en tekst om hvordan det er å jobbe her, og ikke fant det særlig stimulerende å skrive klisjeer om at «ingen dager er like» eller «her er læringskurven bratt», var det ingenting i veien for at jeg formulerte meg i form av et aldri så lite kjøkkendikt – eller, rettere sagt kontordikt:

Vurderer du å søke
på en stilling i Gambit?
Det er verdt å forsøke!
La meg fortelle litt:

Her på huset bistår vi
både selskap og person
med det som er vanskelig
av kommunikasjon.

Kompetansen er bred;
Fra design til politikk.
For den dyktige ordsmed
Handler alt om retorikk.

Et budskap gitt
Med kløkt og forståelse
Kan gjøre sitt
For ens måloppnåelse.

Én ting bør du vite:
Tempoet her er høyt.
Men du vil nok ikke slite
Hvis du tåler en støyt.

Man har i dette yrket
Stor grad av selvstendighet
Til å bruke sin styrke
Og utvikle ferdighet.

Alle har sine metoder
Dyrk dem med flid
For i Gambit de anmoder:
Vær et individ!

Og dette bringer meg
Til det aller mest viktige.
Å fortelle det til deg
Er det eneste riktige:

Det er det som preger
Arbeidsdagen mest
Som jeg også finner best:
Nemlig, helgode kolleger.

Til slutt, kort om meg. Jeg heter Carl og har en mastergrad i filosofi fra UiO og en bachelor i statsvitenskap (BA) fra West Chester University of Pennsylvania. Under studiene har jeg vært praktikant ved Nobels Fredspris Forskning og Informasjon. Før jeg startet i Gambit H+K har jeg også jobbet som rådgiver i Mental Helse og deretter i FrPs stortingsgruppe, i tillegg som redaktør for og grunnlegger av kulturtidsskriftet Sivilisasjonen.