Ledelse

Henrik Halvorsen 

 
CEO / Senior Vice President of Operations in H+K Strategies EMEA / seniorrådgiver 
 

Henrik er administrerende direktør i Gambit H+K og Vice President for Operations i EMEA. Han jobber også strategisk som seniorrådgiver med merkevarebygging, omdømme, krisekommunikasjon, finansiell kommunikasjon, issue-håndtering og endringskommunikasjon.

Markedskommunikasjon

Marius Myhrvold 

marius.myhrvold@hkstrategies.com
+47 930 82 265

Avdelingsleder og seniorrådgiver markedskommunikasjon 

Marius har bred erfaring innen strategisk kommunikasjon, integrerte markedskampanjer med innholdsproduksjon på tvers av plattformer, PR-arbeid og digital markedsføring.  

Ane Eline Sandberg 

ane.sandberg@hkstrategies.com
+47 950 93 416

Prosjektleder PR og innhold

Ane jobber med PR, medierelasjoner, innholdsproduksjon, sosiale medier og influencer-markedsføring. Hun er alltid på jakt etter de gode historiene tilpasset de riktige kanalene.

Vegard Bjørtuft

vegard.bjortuft@hkstrategies.com
+47 930 31 600

Seniorrådgiver event- og sponsorkommunikasjon

Vegard jobber med strategisk rådgivning og aktiviteter mot sisteledd. Han bistår en rekke kunder med kommunikasjon, konseptutvikling, arrangementer og kampanjer. 

Emely Sjøsåsen

emely.sjosasen@hkstrategies.com
+47 478 24 653

Digitalrådgiver

Emely jobber med innholdsproduksjon, strategi og markedsføring og er fagansvarlig for sosiale medier.

Lars Marius Matre 

lars.matre@hkstrategies.com  +47 926 09 166 

Prosjektleder PR og mediehåndtering 

Lars Marius har en bachelorgrad i kommunikasjonsledelse fra BI. I tillegg til dette har han flere års erfaring som journalist, skribent, kundekonsulent og rådgiver.

Laura Pedrali  

laura.pedrali@hkstrategies.com  +47 476 86 733 

Spesialrådgiver internasjonal kommunikasjon

Laura er ekspert på internasjonal kommunikasjon og har arbeidet med medier over hele verden takket være de mange språkene hun behersker. Hun har også kompetanse på landbruks-, bygg-, arkitektur- og interiørbransjen.  

Ingrid Høstbjør  

ingrid.hostbjor@hkstrategies.com +47 918 12 431 

Spesialrådgiver PR og digital kommunikasjon

Ingrid arbeider strategisk med PR og digital innholdsproduksjon for en rekke kunder. 

Kristin Estil Jacobsen 

kristin.jacobsen@hkstrategies.com  +47 917 19 854 

Rådgiver PR og innhold

Kristin arbeider med innholdsproduksjon, mediekontakt, prosjektledelse, innholdsmarkedsføring, influencer-marketing og sosiale medier. 

Thea R. Dyvesether 

thea.rustad@hkstrategies.com
+47 476 78 292 

Rådgiver PR og medierelasjoner

Thea jobber strategisk med PR og medierelasjoner for et bredt spekter av kunder. Hun er også erfaren innen event, spons og innholdsproduksjon.  

Lene Mykjåland 

lene.mykjaland@hkstrategies.com
+47 414 19 553 

Rådgiver PR og innhold

Lene jobber primært med PR  medierelasjoner, innholdsproduksjon, spons og event. Hun har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon fra UiO. 

Hanne Grobstok 

hanne.grobstok@hkstrategies.com
+47 930 81 885 

Senior prosjektleder 

Hanne er en erfaren prosjektleder med mange års erfaring fra reklamebransjen. Hun styrer prosjekter, fremdrifter og budsjetter, og kvalitetssikrer innhold på tvers av bransjer og fagdisipliner.

Line Vee Hanum

Line.hanum@hkstrategies.com
+47 922 40 464

Seniorrådgiver PR og medier

Line har lang fartstid fra mediebransjen og er vant til å jobbe både strategisk og kreativt. Hun har høy kompetanse på PR, medieprofilering, konseptualisering og unge målgrupper.

Morten L. Jacobsen 

morten.jacobsen@hkstrategies.com 
+47 922 87 098 

Kreativ leder

Morten leder og utvikler kreative og engasjerende kommunikasjonskonsepter og kampanjer for en rekke kunder, i både digitale og analoge kanaler. 

Gina Dalby 

gina.dalby@hkstrategies.com
+47 468 96 848 

Grafisk designer 

Gina er en formsterk og idérik grafisk designer. Hun produserer visuelt materiell for en rekke av Gambit H+Ks kunder.

Siv Martine Nyborg 

siv.nyborg@hkstrategies.com
+47 454 86 790 

Kreatør 

Siv jobber hovedsakelig med kreativitet, konsept og kampanjeutvikling i analoge, digitale og sosiale flater. 

Frank J.
Bjerkeset Acosta

frank.acosta@hkstrategies.com
+47 938 05 470 

Senior grafisk designer 

Frank er designer med en bred erfaring innenfor den kreative atmosfæren, med fokus på varemerke, konsept, UX/UI, motion og illustrasjon.

Ole Emil Johnsen

oleemil.johnsen@hkstrategies.com 
+47 986 36 858 

Seniorrådgiver og fagansvarlig for Mobilitet og Transport

Ole Emil jobber strategisk og operativt med omdømme- og merkevarebygging, bærekraft, digital kommunikasjon, budskapsutvikling, konsepter og kampanjer. Han har lang erfaring fra byggenæringen, by- og eiendomsutvikling, teknologi og samferdsel.

Lukas Emil
Kanavin Loeb 

lukas.loeb@hkstrategies.com
+47 478 20 639

Spesialrådgiver og fagansvarlig for teknologi 

Lukas er en erfaren rådgiver og tek-entusiast med kjernekompetanse innen strategi, PR og analyse. Han har fungert som rådgiver for flere av verdens største teknologiselskap og har bred erfaring innen telekom, FinTech, gaming, forbrukerteknologi, maskinvare- og programvareindustrien.

Mari Zare 

mari.zare@hkstrategies.com 
+47 992 60 386 

Senior prosjektleder 

Mari har sterk kommersiell teft og opererer i landskapet mellom kreatører, designere, tekstforfattere og strategiske rådgivere. Hennes kompetanse ligger i strategi og merkevarebygging, logo og identitet, konseptutvikling og digital kommunikasjon.  

Helene Latini

helene.latini@hkstrategies.com
+47 404 88 673 

Prosjektkoordinator 

Helene jobber hovedsakelig med PR og tekstproduksjon i alle flater for et bredt spekter av kunder. Hun jobber også med planlegging og gjennomføring av presseeventer, influencer-kampanjer, sosiale medier og medierelasjoner.  

Samfunns- og myndighetskontakt

Peter Gitmark

peter.gitmark@hkstrategies.com +47 990 12 336

Avdelingsleder og seniorrådgiver politikk og myndighetskontakt

Peter er avdelingsleder for samfunn og myndighetskontakt. Han har en dyp forståelse for politiske prosesser og er en betrodd rådgiver for en rekke av Gambit H+Ks kunder. 

Zahra Sabha 

zahra.sabha@hkstrategies.com
+47 925 10 857

Assisterende rådgiver og fagansvarlig for forsvar

Zahras kjernekompetanse er innen forsvar, strategi, prosjekt- og arrangementledelse og myndighetskontakt. Hun er også ekspert på internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk.

Svein Sundsbø 

svein.sundsbo@hkstrategies.com
+47 220 48 200  

Seniorrådgiver 

Svein har omfattende erfaring fra norsk nærings- og samfunnsliv. Han var blant annet landbruksminister i 1985-86, og politisk rådgiver for Ola Borten Moe i olje- og energidepartementet fra 2013 til 2014.  

Snorre E. Skjevrak 

snorre.skjevrak@hkstrategies.com  
+47 412 52 066  

Spesialrådgiver 

Snorre har sin kjernekompetanse innen strategi, analyse og myndighetskontakt. 

Malene Celius Grieg 

malene.grieg@hkstrategies.com
+47 404 87 515  

Rådgiver   

Malene har bred operativ prosjekterfaring i internasjonal og norsk kontekst. Hun har jobbet tett med både globale og norske organisasjoner, næringslivsaktører og private stiftelser – med et spesielt fokus på FNs bærekraftsmål. 

Anders Bergsaker 

anders.bergsaker@hkstrategies.com+47 957 72 942

Seniorrådgiver og ekspert på eiendom

Anders’  kjernekompetanse er strategi, politikk, analyse, PR, eiendom, bærekraft og arbeidstaker- og arbeids-giverorganisasjoner. Han har  fungert som rådgiver for flere av verdens største selskaper,  og  har tidligere  arbeidet i Venstre. 

Julie Berg Melfald

julie.melfald@hkstrategies.com
+47 954 89 238

Prosjektleder

Julie jobber med strategi og innholdsproduksjon, og har ansvaret for Washingtonseminaret i Gambit H+K. Hun har jobbet som innenriks- og utenriksjournalist i Aftenposten, samt som politisk rådgiver ved Den norske ambassaden i Bangkok.

Carl Korsnes

carl.korsnes@hkstrategies.com
+47 907 15 660

Prosjektleder

Carl har god erfaring med å posisjonere personer og organisasjoner i samfunnsdebatten. Han har bakgrunn som filosof, og yrkeserfaring fra politikk, akademia og media. Carl jobber med politisk analyse, budskapsutvikling og skriftlig innholdsproduksjon.

Stein Kåre Kristiansen 

steinkare.kristiansen@hkstrategies.com
+47 905 57 717 

Seniorrådgiver 

Stein Kåre besitter stor kunnskap om politikk og media etter over 40 år i bransjen. Han fulgte norsk og internasjonal politikk tett som journalist og kommentator.

 

Matilda von Sydow

matilda.von.sydow@hkstrategies.com
+47 922 84 110

Rådgiver

Matilda har bred erfaring som rådgiver og leder innen politikk og ideell sektor. Hun har lang fartstid fra Arbeiderpartiet, blant annet som rådgiver for Aps bystyregruppe i Oslo. Matildas kjernekompetanse er politikk, strategi og prosjektutvikling.

Elin Klakken

Seniorrådgiver

Elin har tung kompetanse innen strategisk kommunikasjon og samfunns- og myndighetskontakt. Hun har mer enn 30 års erfaring både som leder og rådgiver, og har bakgrunn både fra privat og offentlig sektor. 

Brage Baklien

brage.baklien@hkstrategies.com
+47 916 74 043

Seniorrådgiver

Brage har 16 års erfaring fra Stortinget og regjeringsapparatet for FrP. Hans kjernekompetanse er myndighetskontakt, finanspolitikk, samferdselspolitikk og statsbudsjettprosessen. Han er utdannet siviløkonom.

Virksomhetskommunikasjon

Elisabeth Klerck Nilssen

elisabeth.nilssen@hkstrategies.com
+47 416 82 638

Avdelingsleder og seniorrådgiver virksomhetskommunikasjon

Elisabeth leder avdelingen for virksomhetskommunikasjon. Hun har bred norsk og internasjonal næringslivserfaring, og har de siste årene jobbet med fornybar energi og CCS. Hennes kjernekompetanse ligger innen strategisk rådgivning, endring, kommunikasjon og ledelse.

 

Henrik A. Salthe 

henrik.salthe@hkstrategies.com
 +47 924 50 956

Leder Stavanger-kontoret / CCO Nordics / seniorrådgiver industri og energi 

Henrik har bakgrunn fra olje- og energi og krisekommunikasjon, men jobber i dag bredt med selskapskommunikasjon. Han har også som Chief Client Officer for H+K Strategies i Norden et spesielt ansvar for å følge opp kundearbeid på tvers av regionen.

Borghild Eldøen

borghild@eldoen.com 
+47 901 24 444

Seniorrådgiver

Borghild arbeider med kommunikasjonsrådgivning og kursing, og har også utviklet og implementert kommunikasjonsstrategier for en rekke kunder.  Hun har bred yrkeserfaring fra politikk, finans,  reiseliv og beredskap.  

Heidi Stubbs Holdal

heidistubbs.holdal@hkstrategies.com 
+47 917 80 335

Prosjektleder

Heidi har en master i corporate communication fra IE Business School i Madrid. Hun har tidligere jobbet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Ecuador. Heidi har også arbeidet ved den norske FN-delegasjonen i New York hvor hennes ansvarsområde var internasjonal utvikling. 

Tonje Skjervold 

tonje.skjervold@hkstrategies.com
+47 926 06 444  

Spesialrådgiver innhold og distribusjon 

Tonje jobber med strategisk kommunikasjon, PR, merkevarebygging og digital kommunikasjon og markedsføring.  

 

Christine Ekern

christine.ekern@hkstrategies.com
+47 917 48 903 

Seniorrådgiver og fagansvarlig for leder- og endringskommunikasjon 

Christine er en erfaren rådgiver som jobber med strategi, omdømme, endringskommunikasjon og merkevarebygging. Hun ansvar for  leder- og endringskommunikasjon. 

Simen Johannessen 

simen.johannessen@hkstrategies.com  +47 900 26 990 

Seniorrådgiver og ekspert på mat og drikke, reiseliv og bærekraft

Simen jobber bredt med strategiske og operative kommunikasjonsutfordringer. Han har et særlig blikk for sterke historier og gode vinklinger med betydelig innsikt i de ulike medieflatene. 

Ragnvald Nærø 

ragnvald.naero@hkstrategies.com
+47 900 80 303 

Seniorrådgiver 

Ragnvald har spisskompetanse på fagfeltene kommunikasjon, myndighetskontakt, profilering, strategi, forretningsutvikling, ledelse og omstilling.  

Johan Wilskow  

johan.wilskow@hkstrategies.com 
+47 909 74 606 

Seniorrådgiver krisekommunikasjon  

Johan leder faggruppen for medietrening i Gambit. Han jobber også med praktisk mediehåndtering og krisekommunikasjon, og har hovedansvaret for medie- og interessentspillet i kriseøvelsene som Gambit H+K arrangerer.  

Hallvard Andreas 
Hamre Strømsnes

hallvard.stromsnes@hkstrategies.com
+47 901 11 975

Prosjektleder 

Hallvards kjernekompetanse er innen bærekraft, forsvar og analysearbeid. Han har internasjonal arbeidserfaring fra Norge, Thailand og India. Hallvard har en mastergrad i internasjonal ledelse og bærekraft fra Sciences Po Paris, og en Bachelor of Arts med spesialisering på Europa- Asia forhold fra samme universitet. Hallvard jobber med strategisk kommunikasjon, samfunnsansvar og budskapsutvikling. 

Scott Engebrigtsen

scott.engebrigtsen@hkstrategies.com
+47  900 43 484

Seniorrådgiver og fagansvarlig for finansiell kommunikasjon

Scott leder finansiell kommunikasjon i Gambit, og jobber i tillegg med en rekke kommunikasjonsdisipliner, fra strategi, toppleder og finans, til krise og endring. Han har tidligere hatt flere lederroller i Telenor og Elkjøp.

Ingrid Vervik Salte  

ingrid.salte@hkstrategies.com
+47 917 55 228
 

Prosjektleder 

Ingrid jobber med PR, digital kommunikasjon og krisekommunikasjon innen energi og eiendom. Hun har en master i strategisk kommunikasjon fra University of Liverpool og er spesialisert innen omdømme- og krisehåndtering.  

Charlotte Reksten

charlotte.reksten@hkstrategies.com
+47 911 10 576

Assisterende rådgiver

Charlotte jobber med PR, internkommunikasjon og innholdsproduksjon og har et øye for design. Hun har også erfaring fra  Hill+Knowltons London-kontor i avdelingen for energi og industri.

Alexandria Gogstad

alexandria.gogstad@hkstrategies.com
+47 980 33 355

Prosjektleder

Alexandria har yrkeserfaring fra energisektoren og politikken, og har en bachelorgrad i Politisk Økonomi fra King’s College London. Hun kombinerer politisk forståelse med kommersiell teft, og jobber med medieanalyse, budskapsutvikling og virksomhetskommunikasjon.

Stian Vestermo

stian.vestermo@hkstrategies.com
+47 480 32 371

Prosjektleder

Stian har en mastergrad i Strategic Marketing Management fra Handelshøyskolen BI. Han kombinerer et strategisk overblikk med kreativitet, og jobber bredt innenfor virksomhetskommunikasjon. Særlig bidrar han på områder som strategisk kommunikasjon, finansiell kommunikasjon, leder- og endringskommunikasjon, og bærekraft.

Erik Molland 

erik.molland@hkstrategies.com 
+47 924 03 371

Seniorrådgiver 

Erik jobber med medietrening, praktisk mediehåndtering, rådgivning og krisekommunikasjon. Erik har lang erfaring som redaksjonsleder og reporter i TV 2 hjelper deg. Han har vært programleder i debattprogrammet Sytten Tretti på P4, og han har vært nyhetssjef i Dagsavisen.

Film og animasjon

Erik Louis Tvedt 

erik@gefuhl.no
+47 454 82 528 

Animasjonsregissør og animatør 

Eriks hjemmebane er animasjonsfilm, men han spiller godt på en rekke felt innenfor film, foto og lyd. Han har tidligere jobbet med visuelle effekter på filmer som Inception, Harry Potter og Batman – The Dark Knight. 

Jens W. Andersen  

jens@gefuhl.no
+47 991 21 248 

Regissør og filmprodusent 

Som produsent og regissør har Jens kontroll på alle ledd fra ide og tidsfrister til budsjett, skuespillere og mannskap. 

Administrasjon

Leif Gunnar Laache  

leifgunnar.laache@hkstrategies.com  +47 906 68 813 

Økonomi- og administrasjonssjef 

Leif Gunnar leder arbeidet med økonomi og IT. Han er tidligere controller i Stiftelsen Norsk Rikstoto og utdannet diplomøkonom ved Handelshøyskolen BI.

Stian Berntsen 

stian.berntsen@hkstrategies.com
+47 936 92 259  

Office manager 

Stian har ansvar for resepsjonen og er tidligere faglig leder og lærer i Adam & Eva frisør. 

Bitte Kvadsheim 

bitte.kvadsheim@hkstrategies.com 
+47 480 28 833

Executive Assistant 

Bitte jobber som Executive Assistant for Rune Wilhelmsen, Global Finance Director i H+K Strategies, samt for Melanie Faithfull Kent, CEO Belgia og SVP Continental Europe. Bitte har i tillegg erfaring fra ulike styreverv i frivillige organisasjoner.  

Gunn Markseth

gunn.markseth@hkstrategies.com
+47 93 45 99 68

Finance Manager 

Gunn har ansvar for økonomi og stabsfunksjon i Gambit H+K. Hun har bred erfaring innen økonomi, og har tidligere jobbet flere år i PwC, Braathens og Avishuset Dagbladet/Berner Gruppen.  

Ingvild Gulbrandsen-Dahl  

ingvild.gulbrandsen-dahl@hkstrategies.com 
+47 928 99 530

Business-controller  

Ingvild arbeider med økonomi i Gambit H+K. Hun har tidligere jobbet som business controller i reklamebyrået Ogilvy & Mather AS, og er utdannet bedriftsøkonom.

Rune Wilhelmsen 

rune.wilhelmsen@hkstrategies.com  +47 905 77 045 

CFO Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) 

Rune har bakgrunn fra ledende stillinger innen økonomi og administrasjon. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering innen regnskap, skatt og økonomistyring. 

Office: Oslo