Nasdaq: Oslo ESG Summit 2020

På vegne av Nasdaq European Markets arrangerte Gambit H+K en internasjonal ESG-konferanse (Environmental, Social, Governance) i Oslo. Pandemien og reiserestriksjonene medførte at hele konferansen måtte foregå digitalt. ESG-konferansen i Oslo var Nasdaqs første virtuelle, globale toppmøte, hvor søkelyset var rettet mot driverne for vellykkede ESG-strategier hos nordiske selskaper, investorer og utstedere.

Gambit H+K har i flere år samarbeidet tett med Nasdaq, både i Europa og i USA, og har vært den foretrukne leverandøren for utviklingen av nytt design og spissing av budskap for selskapet.

Bransjens beste på foredragslisten
Toppmøtet var en suksess, med foredragsholdere fra seks land på tre kontinenter i tre forskjellige tidssoner. Foredragsholderlisten besto av tungvektere fra de globale finansmarkedene, som ledende ESG-profiler fra BlackRock, Goldman Sachs og Verdensbanken, til presidenten for World Economic Forum og administrerende direktører i noen av de største bankene i Norden.

 

Den virtuelle plattformen lot deltakerne bidra aktivt underveis, blant annet ved å stille spørsmål som ble valgt ut av en moderator. Arrangementet fant sted hos vår streaming-leverandør Trippel-M. Gambit H+K hadde ansvaret for hele arrangementet, fra rekruttering av foredragsholdere og deltakere, invitasjoner og registrering av deltakere, visuell profil og implementering, produksjon av materiell til studio og stream, merkevarebygging, dekorasjon og gjennomføring.

Stort engasjement
Mer enn 1300 deltakere meldte seg på live-arrangement som varte i 2,5 timer. Arrangementet skapte stort engasjement i sosiale medier både før, under og etter. Om lag 1000 deltagere logget seg på plattformen, med mange spørsmål som ble stilt gjennom hele konferansen, og den gjennomsnittlige seertiden var 1 time og 30 minutter.

Sector: Bank + Finans
Specialist expertise: Digitale eventer
Office: Oslo