Hei! Jeg heter Hallvard og kom til Gambit H+K som intern i april. Da jeg begynte internshipet var jeg i det avsluttende semesteret av en mastergrad i International Management & Sustainability ved Sciences Po Paris, og fra tidligere har jeg en Bachelor of Arts med spesialisering i Europa-Asia studier fra samme universitet. Før jeg begynte i Gambit H+K hadde jeg nettopp avsluttet et internship i Holzweiler hvor jeg jobbet med internasjonalt salg og bærekraft. Fra tidligere av har jeg også jobbet et halvt år i India for Nammo, vært studentpraktikant på ambassaden i Bangkok og sommerintern på det gamle Brusselkontoret til Geelmuyden Kiese.

Da jeg startet i Gambit H+K var det med et ønske om å få ansvar og muligheten til å lære og vokse profesjonelt. Gambit H+K innfridde på alle disse områdene. Allerede tidlig i internshipet fikk jeg utarbeide en analyse, og følge denne hele veien fra idéstadiet til en presentasjon med den nordiske ledelsen hos kunden. Litt av en overgang fra skolebenken!

I Gambit H+K får man jobbe med kollegaer som er faglige dyktige, gjerne med lang fartstid fra ulike bransjer og tilhørende nisjekompetanse man sjeldent får innsikt i ellers. Utover dette er de imøtekommende, inkluderende og genuint interessert i å hjelpe – og terskelen er lav for å spørre om hjelp eller veiledning. Som intern er skrekken alltid å ikke finne sin plass når man kun skal være i selskapet en kort periode, men som intern i Gambit H+K ble jeg raskt en del av det faglige og sosiale miljøet. En ekte Gambiter!

Min bakgrunn, på lik linje med alle andres i Gambit H+K, blir tatt for det den er verdt. Det betyr at du får muligheten til å spille på styrkene og interessene dine, samtidig som du hele tiden blir eksponert for nye problemstillinger og bransjer. I det hele tatt et fantastisk utgangspunkt som nyutdannet, eller for den som er usikker på et forestående karrierevalg og er intern her for erfaringens skyld.

Rent faglig har oppholdet i Gambit H+K vært svært givende. Med en bred kundeportefølje og flere avdelinger som jobber sammen, blir man eksponert for det meste som rører seg i privat og offentlig sektor. Som kommunikasjonsrådgiver blir man fort presentert for essensen av virksomheten til disse kundene, med påfølgende innsikt. Dette er gull verdt uansett hvor veien går videre etter endt opphold i Gambit H+K.

Etter fire måneder som intern ble jeg tilbud fast ansettelse i sommer, noe jeg selvfølgelig takket ja til! Nå er arbeidshverdagen forankret i et internasjonalt prosjekt ispedd spennende norske kunder som alle er forskjellige – og ikke minst fredagspils og sosiale initiativer med både juniorer og gamle travere. Man lærer noe hver eneste dag, og det internasjonale nettverket Hill + Knowlton som Gambit H+K er en del av byr på helt unike muligheter rundt om i verden. I det hele tatt en flott plass å være.