Eva har nylig gjennomført et internship over ni uker i avdelingen for samfunn- og myndighetskontakt i Hill+Knowlton Norge. Vi har tatt en prat med henne før det neste halvåret skal tilbringes som politisk praktikant ved den norske ambassaden i Serbia. 

Hvordan har det vært å være intern i Hill+Knowlton?

Å være intern i Hill+Knowlton har vært en veldig lærerik opplevelse! Jeg følte meg velkommen i H+K fra første stund og læringsutbytte har vært stort. Blant annet har jeg lært å skrive pressemeldinger, gjort interessent- og aktøranalyser i ulike bransjer og bidratt til politiske møteplaner og medieanalyser. Som ganske fersk i kommunikasjonsbransjen opplevde jeg at kollegaer var genuint interesserte i å høre hva jeg hadde å si og bidra med. Det var mange inntrykk og mye informasjon å sette seg inn i fra start, men så fort jeg ble litt varm i trøya var det mye jeg fikk prøve meg på.

Hva var høydepunktet?

Høydepunktet var definitivt å få være med på Arendalsuka og bidra til arbeidet vi gjorde der. Her ble det tydelig hvilken bredde det å jobbe i Hill+Knowlton innebærer. Jeg fikk bidra på kundearrangementer om alt fra offentlig-privat samarbeid mot digitale angrep og nasjonal romkapasitet til etter- og videreutdanning innenfor IKT og omstilling innen samferdselssektoren. I forbindelse med Arendalsuka var jeg også med på å følge opp kunder i forkant hovedsakelig gjennom å lage arrangementsoversikter og interessentkartlegging. Muligheten til å få være så tett på ulike arrangementer og kunder er virkelig noe man setter pris på som intern.

Det sosiale er også en viktig del av enhver jobb, hvordan har det vært?

Tiden i H+K har vært farget av et veldig godt sosialt miljø. Man skjønner fort hvorfor alle svarer «folka» når de blir spurt hva som er det beste med å jobbe her! Alt fra juniorkvelder og sommerfest til fussbal-turnering og de daglige samtalene i lunsjen gjorde at jeg rask opplevde å bli en del av miljøet. I det hele tatt et veldig hyggelig sted å være.

Hva slags type arbeidsoppgaver og kunder har du fått jobbe med?

Ingen dager har vært like, og det har vært et bredt spekter av oppgaver. Flere av de har vært utfordrende, men heldigvis har det vært en lav terskel å stille spørsmål.  Blant annet har jeg fått bidra til å utforme arrangementer og lage oversikter innenfor samferdelsfeltet under Arendalsuka, gjøre research for kommunikasjonsstrategier innen energi- og innovasjonssektoren, være med på presseløp for en større kunde, hatt kontakt med journalister og fått saker på trykk, og skrevet pressemeldinger om utviklingen i eiendomsbransjen – for å nevne noe. Juniorer som seniorer har hele veien vært opptatt av å inkludere meg i ulikt arbeid, noe som resulterte i at selv om jeg satt i avdelingen for samfunn- og myndighetskontakt var jeg innom prosjekter i alle avdelinger i en eller annen form i løpet av oppholdet. Det store spennet i arbeidsoppgavene mine er mye takket være en bedriftskultur der man er opptatt av å spille hverandre gode samt en god dose tillit fra de andre ansatte, som jeg har satt stor pris på.

 

Hvilke erfaringer tar du med deg fra tiden som intern?

Tiden i Hill+Knowlton har gitt et unikt innblikk i kommunikasjonsbransjen og har absolutt gitt mersmak. I Hill+Knowlton har jeg fått prøve ut teori i praksis og jeg tar med meg verdifulle tilbakemeldinger på eget arbeid. Et viktig grunnpremiss for oppholdet som intern er at man skal lære og for min del har jeg tilegnet meg nye analytiske egenskaper og utviklet skriveferdighetene mine i løpet av tiden i Hill+Knowlton.

Det kan være utfordrende å starte i en bransje man selv er ganske ny i, men da blir det ekstra viktig å tørre å være utenfor komfortsonen og godta at man ikke nødvendigvis har hundre prosent kontroll. Den viktigste erfaringen jeg tar med meg er å være nysgjerrig på nye temaer, og å bruke kunnskapsrike kollegaer så godt som mulig. Det hjelper på den bratte læringskurven og selvtilliten!   

Har du noen tips til andre som kan være interesserte i å søke på internship i Hill+Knowlton?

Ikke nøl med å søke! Så lenge du har en interesse for krysningen mellom politikk, næringsliv og kommunikasjon, pågangsmot og et ønske om å lære så er et internship i Hill+Knowlton definitivt noe for deg.

 

Kort om Eva

Alder: 23

Fra: Oslo

Utdanning: Bachelor i statsvitenskap fra Sciences Po Paris

Derfor elsker jeg kommunikasjonsfaget: Fordi det favner så bredt! Både med tanke på fagfelt man jobber innenfor, kompetanse man har behov for og de kreative koblingene man ofte må gjøre.

– I løpet av ni spennende uker jeg fått  jobbe på en rekke prosjekter, hørt på kollegaer spille gitar på en brygge i Arendal og nytt solen på en takterrasse få arbeidsplasser kan skilte med. Tiden som intern i Hill+Knowlton har vært en herlig harmoni av høyt tempo, mange utfordringer og sosiale arrangementer, sier Eva Thorshaug.