Mandag 9. desember ble Gambit H+K offisielt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette betyr at virksomheten oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Sertifikatet er kontrollert og godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

– Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn! Dette handler om å redusere de ytre miljøpåvirkningene og ta vare på menneskene på arbeidsplassen, og slik sett vise at vi tar samfunnsansvar på alvor. Sertifiseringen gjør at Gambit H&K bidrar til økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant våre ansatte og kunder, sier Henrik Halvorsen, adm. direktør i Gambit H+K.

Sertifiseringen innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er i overensstemmelse med kriteriene for å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Gambit H+K kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Gambit H+K anbefaler virksomheter, som ikke er Miljøfyrtårn-sertifisert, om å bli det. Finn mer informasjon på hjemmesiden til Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/