Gambit H+K ansetter Malene Celius Grieg og Snorre Erichsen Skjevrak for å styrke seg på det politiske feltet.

Gjengitt med tillatelse fra Kampanje.com.

Malene Celius Grieg hentes fra Flyktninghjelpen der hun har jobbet med næringslivsaktører, private stiftelser og filantroper. Før det jobbet hun hos FNs Høykommissær for flyktninger i Genève. Hun har hatt et særlig fokus på FNs Bærekraftmål, strategiske partnerskap og operativ kommunikasjon.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver, sier Celius Grieg.

Snorre Erichsen Skjevrak har tilbragt de tre siste årene hos Geelmuyden Kiese. Der har han jobbet med strategi, politikk og PR – særlig innen energisektoren. Tidligere har han vært bystyrerepresentant i Sandnes, jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og på rådhuset i Oslo.

– Det er svært givende å få være med i et såpass framoverlent byrå som Gambit H+K, der innsikt og analyse står sterkt. Det handler om at bedre kunnskap gir bedre beslutninger, sier Skjevrak.

Styrker vår lokale ekspertise
Peter Skovholt Gitmark, leder av Gambit H+Ks samfunnsavdeling, er godt fornøyd med ansettelsene.

– Jeg er glad for at vi gjennom vår portefølje og våre ansettelser får vist at vi fortsatt er Norges bredeste PR-byrå, sier Gitmark.

Han mener de to ansettelsene styrker dem både lokalt og globalt.

– Malenes bakgrunn fra nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner, samt Snorres erfaring fra GK og Arbeiderpartiet, styrker vår lokale ekspertise, sektorinnsikt og globale nedslagsfelt, sier Gitmark.

Attraktivt arbeidssted
Tidligere i år hentet Gambit H+K Tønnes Thompson fra Mørland & Johnsen, der han i første rekke jobbet for kunder innen kraftsektoren og forsvarsindustri. Thompson har bred erfaring fra Olje- og energidepartementet, hvor han blant annet jobbet med eieroppfølging av Equinor.

– Årets nyansettelser viser at Gambit H+K er et attraktivt arbeidssted for dyktige folk, uavhengig av profesjonell og politisk bakgrunn, sier Gitmark.