Kommunikasjonsbyrået Gambit Hill+Knowlton har inngått et samarbeid med SHE Conference 2020. Byrået bidrar både strategisk og operativt til å sette mangfold på agendaen.

SHE Conference er Europas største mangfoldskonferanse der ledere, politikere, gründere, studenter og investorer fra hele verden samles for å lære mer om veien til likestilte og mangfoldige samfunn.

— Økt mangfold gir klare sosiale og økonomiske gevinster for både selskaper, enkeltmennesker og samfunnet. Vi har kommet en lang vei, men alle mennesker er fortsatt ikke likestilt. Ulikhet vedvarer, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier Heidi Aven, grunnleggeren av SHE Conference.

Mangfold er også en viktig tematikk for Gambit H+K. Derfor er de stolte av å inngå et samarbeid med SHE.

— SHE gjør en fantastisk jobb med å sette mangfold og kjønnsbalanse på agendaen. Vi håper at vi gjennom vårt samarbeid kan bidra til å spre deres viktige budskap slik at flere selskaper tar grep for å redusere kjønnsgapet i næringslivet. Samtidig ønsker vi å selv bli inspirert og lære mer om hvordan vi kan forbedre oss på området, sier Karen Romer, seniorrådgiver i Gambit H+K.

Les mer om årets SHE Conference her.