Gambit H+K ansetter Christine Ekern som seniorrådgiver i avdelingen for selskapskommunikasjon. Der vil hun få ansvar for fagområdet leder- og endringskommunikasjon. Hun trer inn i sin nye stilling i januar 2021.

Denne saken sto først på trykk i Kampanje.com.

– Jeg ser frem til å begynne i et miljø med sterk fagkompetanse, og til å samarbeide med dyktige folk som motiveres av å finne de beste løsningene på kundens kommunikasjonsutfordringer, sier den nyansatte.

Hun mener Gambit H+K over tid har vist at de er solide og nytenkende.

– Det liker jeg, legger hun til.

Tidligere har Ekern vært blant gründerne bak PR-operatørene og partner i Wergeland Apenes. Hun har totalt 20 års rådgivererfaring som har gitt henne kompetanse fra blant annet strategi, endring, posisjonering og merkevarebygging. I tillegg har hun kompetanse på krise og beredskap i både offentlig og privat virksomhet.

De siste fire årene har hun jobbet som selvstendig rådgiver i egen virksomhet.

– Jeg har jobbet innen kommunikasjon og PR, så jeg har holdt meg innenfor samme fagområde hele tiden, sier hun til Kampanje.

Roser Nakstad og Solberg
Skal hun bruke ett ord for å fortelle hva som er så fascinerende med PR-bransjen, må det bli dynamikken, mener hun.

– Å jobbe tett med andre som liker å få ting til å skje gir energi. I en tid med hurtig endringsjakt opplever jeg at bransjen tilfører stadig mer verdi gjennom samfunnsforståelse og evne til å analysere problemstillinger i et bredt perspektiv. Det er både interessant og inspirerende å få sitte tett på prosesser i ulike selskaper, utdyper hun overfor Kampanje.

På spørsmål om hun kan trekke frem noen gode eksempler på ledelse- og endringskommunikasjon fra koronaåret 2020, nevner Ekern blant annet Espen Rostrup Nakstad og Erna Solberg:

– Nakstad har på forbilledlig vis gjort det kompliserte enkelt, samtidig som han inspirerer og motiverer. Erna har ledet landet gjennom en brottsjø, og har stått støtt gjennom perioden, sier hun.

Hun nevner også aktører innen energisektoren som står midt i en «formidabel endringsreise».

– Jeg synes Aker-systemet har utvist både imponerende handlekraft og god omstillingsevne. Og tilsynelatende har de skapt intern entusiasme på veien, fortsetter hun.

– Når vi går inn i 2021 blir det interessant å se hvor mange som evner å planlegge for normalisering kombinert med nødvendig omstilling og fornyelse, mener hun.

En av bransjens mest erfarne
Ekern vil jobbe på tvers av Gambit H+K. Det gir henne muligheter for å samarbeide med kollegaer fra hele det internasjonale Hill+Knowlton-systemet, og innenfor alle kommunikasjonsdisipliner i PR-byrået. Hun forteller at PR-byrået er del av et internasjonalt nettverk som vektlegger kompetansedeling og utvikling av metode- og innsiktsverktøy.

– Christine har en bred tilnærming til kommunikasjon og dyp innsikt i hva som skal til for å styrke et omdømme og posisjonere en virksomhet, sier daglig leder i Gambit H+K, Henrik Halvorsen.

– Utviklingen av vårt fag går unektelig i en retning der data og systematisk innsikt vil spille en større rolle. Denne utviklingen ser jeg frem til å være tettere på, sier hun.

En «no bullshit» type
Henrik Halvorsen, leder i Gambit H+K, forteller at det nye tilskuddet i byrået passer deres profil godt.

– Vi er svært fornøyde med å få en av bransjens mest erfarne og profesjonelle rådgivere inn i vårt miljø. Christine har en bred tilnærming til kommunikasjon og dyp innsikt i hva som skal til for å styrke et omdømme og posisjonere en virksomhet, sier han.

Han mener erfaringen Ekern har med helserelaterte virksomheter, energi og industriaktører, samt eiendom og merkevare, både vil styrke og utfylle teamet de har i dag.

– Hun er i tillegg en «no bullshit» type som ikke bare er strategisk sterk, men som også er god på å implementere og operasjonalisere strategier på en effektiv måte, legger Halvorsen til.