Mange virksomheter i verden, også her i Norge, er nå i full gang med å forberede seg på et mulig utbrudd av Korona-viruset. Her er et par råd fra oss i Hill+Knowlton Strategies.

Forberedelser:

Oppdater og gjennomgå eksisterende kriseplaner- Fungerer denne planen hvis det oppstår en pandemi, eller er det noen deler som må oppdateres?

I denne gjennomgangen bør dere stille dere følgende spørsmål:

 1. Har virksomheten en plan for hvordan dere skal håndtere ansatte som blir smittet og eventuelt deres pårørende?
 2. Har dere en plan for hvordan dere opprettholder driften av virksomheten i tilfelle mange ansatte blir borte over flere uker?
 3. Hvordan har dere tenkt å informere de ansatte, kunder og andre interessenter, i tilfelle dere blir rammet. Det kan være utfordrende å gjøre det arbeidet etter at et eventuelt utbrudd har blitt gjort kjent.
 4. Har dere interessenter som vil være ekstra opptatt av å være informert om hvilke forberedelser man tar i virksomheten? Det kan være eiere, tilsyn og myndigheter. Bør de informeres for å oppleve at virksomheten er godt forberedt?
 5. Kjenner medarbeidere til virksomhetens egne forholdningsregler til smittevern og reisevirksomhet til og fra rammede regioner?
 6. Er virksomhetens ulike funksjoner (HR, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, ledelse) samkjørt?

I tilfelle utbrudd: 

 • Kommunikasjonen bør være rasjonell og gjennomtenkt – unngå panikk.
 • Kommuniser hvilke tiltak man iverksetter, og hvilke tiltak man iverksetter hvis flere er smittet. Flere bedrifter i rammede regioner har eksempelvis innført hjemmekontor i skift, slik at ikke alle ansatte er på samme lokasjon – for å unngå smitte.
 • Kommuniser helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd.
 • Kommuniser internt, også uten at det har skjedd noe konkret nytt. Det vil være et stort ønske om å bli holdt informert også om at det ikke er noen direkte utvikling.
 • Svar på de ansattes eventuelle spørsmål.
 • Hvis det oppstår misforståelser eller usanne rykter – korriger de.
 • Ha en enhetlig og samkjørt kommunikasjon i bedriften.


Ingen grunn til panikk, men likevel lurt å ta en oppfrisking av kriseplanen.