Arendalsuka er et politisk verksted. Arendalsuka er en tumleplass for politikk og mangfold av meninger. Arendalsuka er landets heftigste arena for politisk mingling. Og Arendalsuka er øredøvende rop fra partier, organisasjoner, institusjoner og næringsliv om å bli sett og hørt.

Langt fra alle blir det.

Dette er en enkel guide til hvordan din bedrift eller organisasjon kan skille seg ut og bli lagt merke til i mylderet av debatter og andre tilbud under Arendalsuka.

1. Finn et tema dere ønsker å løfte frem, og sett det på spissen.

Sørg for klare, tydelige og premisser for debatten. Sett gjerne ting på spissen. Bestem deg for hva du ønsker å få frem i debatten og hvilket budskap du ønsker at politikerne og andre tilhørere skal sitte igjen med når debatten er over.

2. Finn en tilnærming til temaet som er av allmenn interesse.

Løft temaet et hakk for å fenge tilhørere utenfor virksomheten. Det er en utfordring at mange debatter er litt for snevre, og dermed også mindre interessante.

Ha for øvrig en klar formening om hvem du ønsker å nå med budskapet ditt, og inviter gjester og sett sammen panel i henhold til det. 

3. Hent inn deltagere som er reelt uenige.

Inviter debattdeltakere med ulik oppfatning og forskjellige meninger. Arendalsuka er full av debatter som dør og glemmes av mangel på reell meningsbrytning.

4. Vær presise. Jo kortere, jo bedre – heller for lite panel enn for stort.

Legg ikke opp til for lange debatter. Nesten enhver debatt dør etter 45 minutter og Arendalsuka er full av eksempler på nettopp det.

Legg heller ikke opp til for mange temaer i en og samme debatt. Bryt heller opp med pause og nytt panel.

Ikke ha for mange paneldeltakere. Da forsvinner fort den reelle debatten. Og det kan oppleves noe meningsløst for den enkelte debattdeltaker hvis han/hun blir avspist med bare noen få minutter. Synd hvis det i så fall er statsråden.

5. Finn en profesjonell debattleder og forbered dem godt på forhånd!

Sørg for at du har en godt nok forberedt og profesjonell debattleder.

6. La Gambit gjøre jobben for deg.

Gambit H+K kan tilby flere tjenester for deg som vil nyttiggjøre deg Arendalsuka på best mulig vis. Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon.