Det at myndighetene i Norge nå innfører de strengeste tiltakene i fredstid sier alt om hvor alvorlig koronapandemien er. Mange mennesker blir syke, satt i karantene eller må jobbe hjemmefra. Samtidig er det viktig i krisehåndtering å holde hjulene i gang, så lenge det ikke skaper unødig risiko. Da er god kommunikasjon avgjørende.

Det aller viktigste i denne situasjonen er smittebegrensning og sørge for at liv og helse ivaretas. Samtidig er det viktig at virksomheter også prøver å holde trykket oppe for å begrense tap, sikre arbeidsplasser og utføre viktige samfunnsoppgaver. Dette er ingen enkel øvelse i disse tider der vi for enhver pris må unngå at flere blir syke og at smitten ikke når for mange av de som er i risikogruppene.

Så hvordan skal man kommunisere med egne ansatte for å klare holde hjulene i gang samtidig som det er innført strenge restriksjoner i hele landet?

Situasjonen med Koronaviruset er uoversiktlig og endrer seg fra time til time. Derfor er det viktig for bedriftene å holde seg oppdatert på hva som er siste nytt fra sentralt hold og så agere etter hva slags informasjon som gis derfra.

Her er noen råd:

  1. Det aller viktigste for bedriftene er å gjengi de rådene som gis fra sentrale og lokale helsemyndigheter. Ikke lag egne regler for ansatte men lytt til de offisielle rådene som gis.
  2. Sørg for å informere egne ansatte jevnlig. Gjør dette daglig og gjerne flere ganger om dagen selv om det ikke er så mye ny informasjon å gi. I en krisesituasjon er behovet for å bli informert stort.
  3. Toppsjefen eller toppledelsen i selskapet bør være den som informerer de ansatte. Det forventes at de som sitter på toppen viser ansvar i en krisesituasjon.
  4. Gjennomfør jevnlig møter på video med ansatte som har hjemmekontor slik at dere opprettholder følelsen av at de fremdeles tilhører en arbeidsplass og ikke sitter isolert hjemme.
  5. Sørg for å informer kunder og samarbeidspartnere om at arbeid vil bli gjennomført men at fysiske møter begrenses.
  6. Bruk gjerne sosiale mediekanaler for å informere – men sørg for at informasjonen er nøktern, ikke kan misforstås eller oppfattes som å konkurrere med offisielle råd.