Les seniorrådgiver Anders Bergsaker sine beste tips til deg som står midt i innspurten av planleggingsprosessen til Arendalsuka. 

Sol, sommer og lyden av bølger er rett rundt hjørnet- og det samme er Arendalsuka. Den viktige samfunnsarenaen kommer alltid overraskende og raskt på etter fellesferien. Det er avgjørende at planleggingen begynner så tidlig som mulig om du og din bedrift skal nå frem med ønsket budskap. Det holder ikke å kun ha det praktiske på plass om man skal få valuta for innsatsen i Arendal.

Det aller viktigste hvis du planlegger å delta på Arendalsuka, er å begynne planleggingen tidlig. Ikke bare når det kommer til politikk, men også viktig hvilke andre bedrifter eller organisasjoner du ønsker å møte. Arendalsuka har blitt en stadig viktigere arena for bedrift til bedrift-samarbeid (B2B).

Husk at hvis du allerede har begynt planleggingen, så har mest sannsynlig andre også begynt. Derfor bør du starte med å kartlegge hvem andre som skal dra, og allerede nå ta kontakt med alle du ønsker en til en-møter med.

Få det praktiske unnagjort så tidlig som mulig. Det gjør at du kan fokusere på de faglige problemstillingene. Bruk tiden heller på å forutse utfordringer og mulighetsrom i bransjen, for å tilføre nye perspektiver i debattene du vil briljere i. Det kan være lurt å starte allerede nå med frokostseminarer, kronikker og temakvelder for å bygge opp momentum før Arendalsuka.

For å sikre at arrangementet når ut til publikum, er det viktig å involvere de ansatte i planleggingsprosessen. Samtidig er det viktig at du tenker på publikum når arrangementet utformes. De ansatte er dine beste ambassadører og har tanker og kunnskap som kan være gode innspill i utarbeidelsen av tematikk og konsepter for arrangementer og stunt. De har også gode bransjekontakter som kan bidra i markedsføringsprosessen og bør oppfordres til å bidra inn i planleggingen så tidlig som mulig.

Likevel er det viktig å presisere at selve arrangementet på Arendalsuka skal være interessant for publikum. Det er fint å ville vise frem egne ansatte og eksperter, men det er ofte panelene med variert bakgrunn og kompetanse som fenger publikum mest. 

Alt i alt, ved å planlegge møter på forhånd, få det praktiske unna så tidlig som mulig, og involvere de ansatte i planleggingsprosessen, kan du sikre at du får mest mulig ut av Arendalsuka og at arrangementet når ut til publikum på en best mulig måte.

Hill+Knowlton loser deg trygt gjennom Arendalsuka, og hjelper til med alt fra planlegging til rigging og gjennomføring.