Bilde: Sander Weeteling/Unsplash

I dag starter årets klimatoppmøte, COP27, i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh. Verden står ovenfor rekordhøye konsentrasjoner av drivhusgasser, økende ekstremvær, og det estimeres fortsatt 2,5 grader global oppvarming mot slutten av århundret. COP27 har endret norsk politikk- allerede før møtestart.

Vi oppsummerer det du trenger å vite i dagene fremover.  

Hva er COP27? 

Siden klimakonvensjonen ble vedtatt i 1992, har alle land som signerte konvensjonen blitt ansvarlige for å begrense de globale utslippene av klimagasser. For å klare dette, møtes statsledere fra hele verden til et årlig klimatoppmøte. Med dem følger organisasjoner, bedrifter og aktivister som alle ønsker å bidra til den internasjonale diskusjonen om fremtidens klimapolitikk.  

Hva er årets hovedfokus?  

Klimatilpasning og forebygging av tap og skade på grunn av klimaendringer er en av hovedsakene som vil bli diskutert på klimatoppmøtet i Egypt. Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære. Særlig forebygging av skade vil være høyst relevant for bedrifter som jobber med, eller knyttet opp mot, fysisk kapital som bygninger og maskineri.  

Økt klimafinansiering til utviklingsland vil også bli en fremtredende debatt på årets klimatoppmøte. Dette er ansett som viktig for å sikre utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Det vil også bli en diskusjon om klimaoppreisninger for utviklingsland.  

Det er stor spenning knyttet til dynamikken mellom USA og Kina, blant annet fordi Kina satte sitt samarbeid med USA om klima på vent etter Nancy Pelosi besøkte Taiwan i august. Verdens to største land, Kina og India, har varslet at de vil legge særlig vekt på bekymringene til utviklingsland, herunder tilgang til finansiering og teknologi.  

Hvilke konsekvenser har dette for meg og min bedrift? 

Potensielt mange. Noen er skeptiske til klimatoppmøtene da de tidvis har bidratt mer til mer faglige diskusjoner enn bindende utslippsmål og gjennomførbar politikk, men historisk sett har klimatoppmøtene vært taktangivende for internasjonal klimapolitikk. COP21, som la grunnlaget for Parisavtalen, skapte en internasjonal presedens om å prioritere klimasaken og utarbeide tydelige utslippsmål. Selv om avtalen ikke er juridisk bindende har den også vært avgjørende for arbeidet med støtte til utviklingsland sin grønne omstilling, som også står høyt på agendaen for årets klimaforhandlinger. 

For å nå regjeringens mål må Norge kutte de årlige utslippene med over tre millioner tonn hvert eneste år frem mot 2030. Både enkeltpersoner og bedrifter må endre atferd i tiden fremover, og flere utslippsreduserende tiltak blir løpende vurdert fra politisk hold.  

Hvordan har COP27 allerede påvirket norsk politikk? 

Ja, klimatoppmøtet har påvirket norsk politikk før møtet i det hele tatt har startet. Regjeringen har meldt inn nye klimamål for Norge før helgens forhandlinger – som et av få land. Nå skal det kuttes 55 prosent klimagassutslipp innen 2030. Etter Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år til FN, og Norges klimamål har hittil vært å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.  

Bør jeg gjøre noe for å orientere meg om klimatoppmøtet? 

Absolutt. Her kommer tre gode tips: 

1.Årets klimatoppmøte er delt inn i temadager. Det gjør det enkelt for deg å følge med på
de mest relevante diskusjonene, og potensielle nyheter som kan påvirke deg og din bransje. Årets temadager er følgende:  

Bilde: COP27.eg

       For eksempel:  
2. Syv av ti nordmenn klarer ikke å nevne hvilken virksomhet som er Norges mest bærekraftige ifølge Opinion. Likevel anser 8 av 10 forbrukere bærekraft som viktig eller svært viktig. Hvis du som bedrift skal anses som troverdig i bærekraftsdiskusjoner må du heve stemmen i debattene som betyr noe, og her er klimatoppmøtet en høyrelevant aktualisering av hva du og din bransje bør diskutere.  


3.Klimatoppmøtet kan bety varige politiske endringer som påvirker hvordan din bedrift opererer. 

Kontakt oss for en analyse, eller en uforpliktende prat om veien videre.