Mange virksomheter vil få utfordringer med å få de ansatte ut av feriedvalen. For hvordan forteller man seg selv at man er tilbake på jobb når den eneste forandringen fra ferien er at det ligger noen videomøter i kalenderen?

(Denne kronikken stod først på trykk i Dagens Næringsliv).

Vi mennesker trenger små overgangsritualer i hverdagen. Det kan for eksempel være å ta på eller av seg jobbdrakten. Eller den faste kjøreturen til og fra kontoret. Små, men faste aktiviteter som forteller en selv at man går fra fritid til arbeid, eller motsatt. Det er for mange viktig for fokuset, effektiviteten og motivasjonen på jobben.

Denne høsten blir annerledes. Blant annet fordi anbefalingen om hjemmekontor fortsatt vil gjelde i mange virksomheter. Man skal ikke «tilbake på kontoret». Faktisk behøver man ikke engang å dra hjem fra hytta. Det er uansett ingen som ser om man sitter i våt badeshorts fra morgendukkerten på dagens første Teams-møte.

Jeg frykter mange undervurderer den psykologiske effekten dette vil få både for innsatsen og trivselen til medarbeidere som fortsetter med kun å arbeide på hjemmekontor. Jeg tror mange vil slite med å komme i gang, oppleve manglende motivasjon og føle på savnet av kollegaer og et jobbfelleskap. Overgangen fra ferien til jobb blir ikke tydelig nok.

Samtidig er det selvsagt viktig at alle virksomheter følger myndighetenes anbefalinger og bidrar til å redusere sannsynligheten for at vi får en ny oppblomstring av Covid-19 utover høsten.

Dermed må man tenke annerledes etter denne sommerferien. Her er tre innspill til hva man kan gjøre for å få de ansatte ut av feriedvalen:

 

  1. Sett en konkret dato for når ferien offisielt er over

Selv om de ansatte avslutter ferien på litt ulike tidspunkt bør virksomheten ha en dato som symbolsk markerer at høstsesongen har startet. Da er alle faste møter i gang, prosjektene tas opp igjen og kanskje skal det være en forventning om at de som deltar på video fra hjemmekontoret fra denne dagen stiller i vanlige jobbklær.

  1. Marker oppstarten med et felles fysisk og digitalt event

Det er mange bedrifter og organisasjoner som har en sommeravslutning; en hyggelig samling som markerer starten på ferieperioden. I år bør man også ha et arrangement som markerer oppstarten på høstsesongen. Det behøver ikke være stort og flott. Det viktigste er man samles, fysisk og digitalt, for å vise hverandre at man er ett team som er motivert til å ta fatt på oppgavene.

  1. Kommuniser tydelig til de ansatte

Mange er spente på denne høsten. Kommer samfunnet ordentlig i gang igjen, hvilke langsiktige konsekvenser får Koronakrisen for organisasjonen jeg jobber i, og blir folk hentet tilbake fra permitteringene eller blir det oppsigelser? Det er viktig at arbeidsgiverne adresserer denne uroen, og at de gjør det som en del av oppstarten etter sommeren. Man må unngå en vente-og-se holdning som passiviserer organisasjonen og gjør at folk over tid mister motivasjonen.