Samtidig som energibransjen har stått overfor COVID-19 og det påfølgende dramatiske fallet i oljepris, har Hill+Knowlton sitt globale Energi + Industri-team utarbeidet en serie med korte perspektiver rundt hvordan energiselskapene har respondert i sine respektive markeder.

Denne korte rapporten viser hvordan selskapene både direkte  håndterer pandemien, hvordan de hjelper lokaløkonomien gjennom å skape arbeidsplasser samtidig som de håndterer store økonomiske utfordringer. I tillegg jobber de videre med å transformere hele sektoren.

Vi håper dere setter pris på dokumentet og ser frem til å kunne diskutere temaene og spørsmålene som omhandles. Rapporten kan leses i sin helhet her (engelsk):

https://www.hkstrategies.no/en/perspectives-from-the-global-energy-industry/

I tillegg kan rapporten lastes ned her: H+K – Global Energy Brands

H+K Global Energy + Industrials Team