Dette var blant rådene fra Solveig Barstad i TV 2 hjelper deg, da Gambit Hill + Knowlton arrangerte debatt om omdømmekrisen i strømbransjen.

– Det er et stort problem når 4 av 10 sier de føler seg lurt etter å ha inngått en ny strømavtale, sier Barstad. Hun mener en hovedårsak til at bransjen sliter med dårlig omdømme er at det er vanskelig for kundene å orientere seg

Unødvendig komplisert

– Det finnes veldig mange avtaler. Jeg gikk inn på siden til et selskap som hadde sju spotprisprodukter. Da er det vanskelig for meg å velge. Og enda vanskeligere er det når jeg skal sammenligne disse avtalene med avtaler fra andre selskaper, sier hun.

Barstad mener strømbransjen framstår like komplisert for folk som forsikring, men slik burde det ikke være mener hun.

– I motsetning til forsikring er strøm et veldig enkelt produkt, men man kan noen ganger mistenke at selskapene med vilje gjør avtalene mer komplisert enn de trenger å være, for på den måten å få mest mulig penger ut av kundene. Det bygger ikke tillit, sier Barstad.

– Useriøse løftes fram

– Strømpris.no skulle gjøre det lettere for kundene å finne gode avtaler. Men siden preges av lokkepriser og etter vår mening en del useriøse aktører. Det er et paradoks at forbrukermyndighetenes verktøy for kundene slik sett er med å bygge opp under aktører som bygger ned tilliten til bransen, sier Ørjan Hanssen. Han er markedsdirektør i Klarkraft som sier selskapet er en motreaskjon mot juks og lureri i bransjen.

– Det er et stort problem at de selskapene som gjentatte ganger bryter lover og regler får fortsette i bransjen, det påvirker omdømmet til hele bransen, sier Toini Løvseth, avdelingsdirektør i Energi Norge. Hun mener myndighetene ikke har vært strenge nok. Samme syn har Ørjan Hanssen.

– Myndighetene må på banen. Vi trenger strengere regler slik at kontrollorganene (NVE/RME) kan følge opp sluttbrukermarkedet strengere. Nå opplever vi at det er en pekelek mellom aktørene i bransjen, ingen tar skikkelig ansvar.

Vil sparke ut flere

Energi Norge har opprettet Trygg strømhandel i samarbeid med DNV. Haugaland Kraft var et av de første selskapene som gikk inn i ordningen.

– Det er veldig viktig at kundene føler seg trygge og kan stole på oss, derfor er dette en god ordning. Vi stiller også krav til våre samarbeidspartnere som selger på vegne av oss at de følger kravene i ordningen, sier kommunikasjonsdirektør i Haugaland kraft Gunn Maragareth Lassen. Men ikke alle har like stor tro på ordningen. Forbrukerrådet har vært skeptisk, det er også Ørjan Hanssen i Klarkraft.

Tatt med buksene nede

– Vi er positive til alt som kan stramme opp bransjen, men problemet med Trygg strømhandel er at ordningen kan gi en falsk trygghet, sier markedssjefen i Klarkraft. Han viser til at flere av selskapene sist høst ble tatt med buksene nede i TV 2 hjelper deg.

– Da TV 2 hjelper deg sjekket flere av selkapene i ordningen, så viste seg at de ikke fulgte kravene, sier Hanssen.

– Vi jobber med å forbedre ordningen og mener den er bedre nå enn ved oppstarten, og vi vil at folk skal klage. Og de som ikke følger reglene skal sparkes ut av ordningen, sier Toini Lævseth, avdelingsdirektør i Energi Norge. Hun påpeker at det tas stikkpørver og at DNV som uavhengig aktør følger opp og kontrollerer.

– De som ikke følger reglene i Trygg strømhandel skal kastes ut, sier Løvseth.

Omdømmet svinger med prisen

– Erfaring gjennom flere år viser at ømdømmet til bransjen følger strømprisen, og med rekordhøye priser får vi også et rekordlavt omdømme, sier Løvseth.

I fjor ble det skrevet mer enn 30 000 artikler ble skrevet om strømprisen, det er fire ganger så mange som i et normalår. I tillegg har man hatt diskusjon om utelnlandskabler og en ny nettleiemodell som i siste liten ble utsatt.

– Den voldsomme interessen for strøm må vi forsøke å bruke for alt den er verdt, sier kommunikasjonsdirektør Lassen i Haugaland kraft. Selv om høy pris er en utfordring for omdømmet gjør det at folk er interessert i å lytte.

– Vi er opptatt av å høre på kundene våre. Vi var med på et nettmøte i Haugesunds avis, og svarte utrolig mange spørsmål fra publikum.

Må tåle kritikk

Solveig Barstad mener det er vel og bra å stille på et nettmøte, men hun mener selskapene også må våge å stille til intervju når de får kritikk.

– Jeg tror folk sliter med tilliten fordi en del selskap unnlater å stille til intervju når de får kritiske spørsmål, sier Barstad. Hun sier redaksjonen opplever at selskapene i stedet sender en epost, men at den ofte ikke svarer på spørsmplene redaksjonen har stilt.

– Det bygger ikke tillit i 2022, da forventer folk åpenhet, dialog og innsyn, sier hun.

Omstridte salsgsmetoder

Barstad trekker også fram noen salsgsmetoder som gjør at tilliten svekkes.

– Jeg oppfordrer aldri folk til å takke ja til gatesalg eller salg på et kjøpesenter. Avtalene du får da er som regel dårlige. Og jeg skjønner heller ikke hvorfor jeg skal få tilbud om strømavtale samtidig som jeg kjøper vaskemaskin. De avtalene er også gjerne av den dårlige sorten, sier Barstad. Løvseth i Energi Norge utelukker ikke at man kan se på reguleringer når det gjelder salgsmetoder, men hun er opptatt av at kundene skal få bestemme. Det mener også Lassen i Haugaland kraft som har seks ulike avtaler.

– Vi vil at kundene skal ha valgfrihet til å velge det som passer for dem, sier Lassen. Det støtter også Løvseth.

– Kundene må være sjefen, jeg mener at kundene skal velge den avtalen de synes er best, sier hun.