I den siste valgkampen brukte Trump-kampanjen 262 millioner dollar på Facebook- og Google-markedsføring – akkurat litt i overkant av forslaget til Norges statsbudsjett for 2021. Likevel er det et helt annet grep som preget den politiske kampanjen – og som er med på å skape splittelse blant amerikanere.

Foto: Ted Eytan, Creative Commons

Både Trump og Biden satset i 2020 på egne kampanje-apper der de kan dele informasjon og snakke direkte til sine velgere. I tillegg til å være et fristed for alt som heter faktasjekk, er det aller viktigste at appene samler inn enorme mengder data.

Trumps app ble lansert allerede i 2016 og har 2,8 millioner brukere. Det er også appen som er griskest på personlige opplysninger. Når du logger deg inn, må du aller først gi fra deg telefonnummeret for å få en verifiseringskode, og senere fult navn, epost og postkode. I tillegg får appen tilgang til å bruke GPS-data og Bluetooth på mobilen din. Du blir sterkt oppfordret til å dele kontaktene dine, og sørger dermed for at både venner, familie og gamle klassekamerater havner i en digital målgruppe som kryss-sjekkes med målgrupper fra sosiale plattformer og deretter rangeres ut ifra hvor enkelt det er å påvirke personen til å stemme republikansk. 

Les om hvordan unge bruker TikTok til å påvirke hverandre politisk.

I tillegg til å samle inn store datamengder brukes appen også til å distribuere egne nyheter, strømme politiske valgkampmøter og selge merchandise etter et gamification-system der du kan samle poeng og få en Maga-caps.

Trumps data-gullgruve
Politiske kampanjer stjeler grunnprinsipper fra markedsføringsverdenen, og Trumps team er kjent for å pushe (lovlige og ulovlige) grenser når det kommer til databruk og digital markedsføring. Ikke engang koronapandemien har stoppet ham. I juni arrangerte Trumps team et stort valgkampmøte i Tulsa, Oklahoma. Arrangementet ble for øvrig famøst av andre grunner (en gjeng TikTok-ungdommer kjøpte opp billetter for så å ikke dukke opp), men om du trodde at Trumps valgkampmøter kun er for å snakke til kjernevelgerne, så tar du feil. Kampanjesjef Brad Pascale sier det rett ut:

Foto: Skjermdump Twitter

Å samle store folkemengder av kjernevelgere er rett og slett en data-gullgruve for Trump-administrasjonen. Kontaktinformasjonen til alle som møter opp blir brukt til å lage digitale målgrupper og digitale tvillinger til markedsføring i sosiale medier. Et velkjent og velprøvd markedsføringsgrep som var en kritisk del av Trumps seirende kampanje i 2016.

Foto: Skjermdump Trumps kampanjeapp

Biden oppfordrer til å overtale sine nærmeste
Biden-administrasjonen har en litt annen tilnærming. Applikasjonen samler også store mengder data om sine brukere, deler nyheter og streamer arrangementer, men er bygd opp rundt hovedprinsippet om såkalt relasjonell organisering. Dette prinsippet er ikke nytt, og ble brukt i begge Obamas kampanjer. I praksis betyr det at du blir oppfordret til å dele kontaktlisten din og får i oppgave å overtale venner og familie til å stemme på Biden. Dette bygger på innsikten om at folk lar seg lettere overtale av nære, personlige relasjoner, og appen sklir dermed fra den digitale sfæren og over i den fysiske når den foreslår saker og budskap du kan sende eller bruke i samtaler med andre.

Foto: Skjermdump Bidens kampanjeapp

Det startet i India
VI ser ofte mot vest og til det amerikanske presidentvalget for digitale trender, men for å finne opphavet til kampanje-appene må vi til India. Der har den kontroversielle statsministeren Narendra Modi regjert siden 2014.

Les om hvordan Alexandria Ocasio-Cortez brukte sosiale medier for å vinne unge velgere under valgkampen i 2020.

Modis app, Namo, er den mest brukte appen til en politiker noensinne. Siden lansering i 2015 har den hatt over 10 millioner nedlastinger i Google Play Store. Modis kampanjeteam har til og med gitt bort gratis telefoner til befolkningen med Namo ferdig installert. I snart fem år har appen samlet data og målrettet politiske budskap til det indiske folk, og den er trukket frem som et av de viktigste grepene under valget i 2019 der Modi ble gjenvalgt.

Demokrati i fare
Det amerikanske presidentvalget har i 2020, kanskje mer enn noensinne, vært preget av polarisering, desinformasjon og uroligheter – og kandidatenes politiske apper spiller en viktig rolle i denne utviklingen. Det er svært problematisk om den politiske «krigføringen» blir flyttet over til mer lukkede kanaler som er helt uten begrensninger når det kommer til både datafangst og redaksjonelle retningslinjer.

Enn så lenge stjeler politiske valgkamper alle triksene i læreboka om digital markedsføring. Men det er ikke lenge igjen før det er nettopp de politiske valgkampene som styrer utviklingen av digital markedsføring og pusher de etiske retningslinjene foran seg. Så langt finnes det ingen regulering av sosiale medier-plattformene eller de digitale løsningene som til en stor grad avgjør demokratiske valg og påvirker samfunnet.

Bidens viktigste oppgave etter valget blir å samle et splittet USA. For å lykkes må han begynne å regulere teknologi-gigantene og innføre tiltak som sikrer demokratiet det neste århundret.