Adferdskommunikasjon 


Tilbake

I H+K jobber vi ofte med kommunikasjonsløsninger som skal endre holdning og atferd. I H+K har vi utviklet SMARTER™, som identifiserer hvordan kommunikasjon kan påvirke menneskelig atferd.  

Basert på oppdatert forskning, bringer verktøyet sammen syv av de mest effektive metodene for hvordan kommunikasjon kan påvirke atferd. Verktøyet fungerer både som et rammeverk for å analysere interessentatferd, samtidig som det også er en verktøykasse for hvordan man kan påvirke atferd. 

Charlotte Reksten

Rådgiver

Relaterte leveranser

Our Adferdskommunikasjon  news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer