Finkom + Transaksjonsrådgivning


Tilbake

Transaksjoner, som fusjoner, oppkjøp, salg og børsnoteringer, er ofte krevende prosesser som representerer store milepæler i virksomhetens utvikling.

Transaksjoner involverer idag flere interessenter enn noensinne. Det stiller store krav til god kommunikasjon med samtlige målgrupper for å redusere risikoen og øke sannsynligheten for en vellykket transaksjon.

Vi har bistått i arbeidet med noen av de største og mest komplekse transaksjonene i norsk næringsliv, både hva gjelder sammenslåinger, oppkjøp, salg av virksomheter og børsnoteringer. I vårt arbeid tar vi for oss hele spekteret av interessenter, enten det er myndigheter, investorer, media, ansatte eller kunder.

Profesjonell, transparent og korrekt kommunikasjon mot disse målgruppene er helt avgjørende for å oppnå selve formålet med transaksjonen og beskytte virksomhetens omdømme.

Med bakgrunn i vår inngående kjennskap til regulatoriske forhold, forventninger fra analytikere og investorer, media og andre sentrale områder, utvikler vi effektiv kommunikasjon med sterke narrativ i trå med transaksjonens formål. Det gjør vi enten det handler om en børsnotering, fusjon, omstrukturering eller en krevende situasjon virksomheten står ovenfor.

Gjennom vår globale tilstedeværelse gjennomfører vi både løpende rådgivning og implementering av strategier i forbindelse med transaksjoner i mange markeder også utenfor Norge.

Relaterte leveranser

Our Finkom + Transaksjonsrådgivning news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer