Formålskommunikasjon


Tilbake

I Hill+Knowlton hjelper vi selskaper med formålsdrevet kommunikasjon som sikrer konsistente og riktige budskap i alle kanaler. 

I H+K har vi utviklet en kommunikasjonsmodell som setter formålet høyest. Det betyr at vi utvikler et konsept med ulike historielinjer som gjør formålet relevant og gir resonans hos alle målgruppene. Når vi har utviklet konsept og historielinje, lager vi innhold som formidler historien til definerte målgrupper og bruker innsiktsdrevet publiseringsstrategi for å sikre at innholdet blir sett på riktig sted til riktig tid og i riktig modus. Vi har en holistisk tilnærming til kommunikasjon slik at idéene og konseptene fungerer på tvers av egne, betalte, fortjente og delte flater. 

Spørsmålet vi søker svar på er: Hvorfor eksisterer din merkevare, og hvilket samfunnsbidrag vil du gi? 

Our Formålskommunikasjon news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer