Innsikt + Kommunikasjon | COVID-19


Tilbake

Miljøet forretninger driver i har endret seg drastisk under covid-19 pandemien, og endringene vil fortsette. Hill+Knowltons rådgivere kan hjelpe deg og din bedrift med å minimere risiko, bygge godt renomme og sørge for hurtig vekst.

Rådgiverne hjelper deg med innsikt og integrerte kommunikasjonsløsninger slik at bedriften din lettere kan manøvrere seg gjennom et samfunn i endring.

Når vi jobber med våre kunder er det viktig å ha et klart bilde av markedet og miljøet bedriften befinner seg i. Våre eksperter har observert og identifisert ulike typer forretningsmiljøer slik at din bedrift får råd og bistand som fokuserer på situasjonen dere befinner dere i, og sikrer et skreddersydd tilbud til utfordringene dere møter.

Selskaper må forstå og tilpasse seg disse markedene på ulike måter, og bruke kommunikasjonsverktøy for å effektivt tilpasse seg nye forretningsmiljøer.

Krise-teamet vårt kombinerer lokal regulatorisk ekspertise med internasjonal innsikt og omfatter politiske og regulatoriske spørsmål, kombinert med et fokus på mennesker og kultur, kartlagt mot de fem ulike forretningsmiljøene.

I tillegg til vårt spesialiserte krise-team, har vi en rekke produkter og tjenester tilpasset gjeldende og forventede scenarier som pandemien har ført til. Produktene kan brukes sammen med hverandre eller individuelt, for internt bruk eller som en tjeneste for kunder, lokalt og globalt.

Noen markeder har forsvunnet eller er midlertidig suspendert. Hvordan skal du gjenoppfinne og starte virksomheten din på nytt med effektiv kommunikasjon hvis virksomheten din ble laget for et marked som ikke finnes lenger?

Noen markeder har blitt satt på pause eller går tregere under pandemien, men vil raskt starte opp på nytt på en ny måte i fremtiden. Hvordan kan du sikre deg en rask gjenoppretting hvis din virksomhet er i dette markedet? 

Endrede og utviklede markeder vil neppe komme tilbake til et punkt der de kan operere som før. De har utviklet seg til nye markeder som kombinerer elementer fra det gamle med elementer fra det nye. Hvordan bør du tilpasse deg for å komme inn i disse markedene?

Markedene for teknologi og innovasjon har blitt akselerert, og utviklet nye markeder raskere enn vi noen gang hadde forestilt oss. Hvordan akselererer og utvikler du forretnings- og kommunikasjonsstrategien din for å dra nytte av disse mulighetsmarkedene?

Nye markeder blir født ut av den ‘nye normalen.’ Hvordan utnytter du disse nye markedene?

Relaterte leveranser

Our Innsikt + Kommunikasjon | COVID-19 news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer