Markedsføring


Tilbake

Markeds- og reklameteamet i Hill+Knowlton leverer både store internasjonale kampanjer og små lokale kampanjestunt.

Marketing handler om å forstå behovene og faktorene som påvirker personene i målgruppen slik at merkevaren får til en ønsket adferdsendring. For å få til ønskede adferdsendringer, kan man bruke kampanjer som grep, og dette strekker seg fra rene salgsutløsende kampanjer, holdningskampanjer og rekrutteringskampanjer. Merkevarens tillit i forhold til ønsket adferdsendring vil være en viktig faktor i hvor sterkt målgruppen påvirkes av kampanjen.

I konseptfasen legger innsikten grunnlaget for forståelse av målgruppen, kategoriens drivere, kundereisen og i hvilke kanaler vi treffer de best i. Konseptet skal inneholde tre elementer for brukeren; kunnskap, forståelse og motivasjon. På denne måten hjelper vi brukeren til å ta et godt valg. Vi har en holistisk tilnærming til marketing, som sikrer at konseptet kan tas ut i det formatet og kanalen som er mest effektivt.

Målgruppene blir eksponert for flere tusen medieinntrykk hver dag, det er derfor også sentralt i marketing når og hvordan man kan avbryte kundereisen slik at budskapet oppfattes som nyttig informasjon og ikke masete reklame.

Relaterte leveranser

Nyheter + Innsikt om Markedsføring

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer