Myndighetskontakt


Tilbake

Hill+Knowltons påvirkningsstrategier er basert på data, analyse og innsikt. Teamet vårt har lang erfaring i å navigere lovgivning, regulering og politiske prosesser.

Vi bistår klienter på tvers av en rekke sektorer med å utarbeide effektive påvirkningsstrategier, uttrykke komplekse argumenter og produsere overbevisende løsninger for å flytte den offentlige opinionen. H+Ks egne verktøy og metoder bidrar til å sikre en integrert tilnærming til å måle effekter og evaluere verdien av arbeidet. I tillegg til vår politiske ekspertise har vi både en kreativ avdeling og en selskapsavdeling, som vi jobber tett sammen med for å tilby kreative kampanjer og helhetlige løsninger. Vi jobber også tett med våre eksperter på krisekommunikasjon for å kunne forutse og vurdere risikoer, og spå effekten av politiske stridsspørsmål.

Peter Skovholt Gitmark

seniorrådgiver

Relaterte leveranser

Our Myndighetskontakt news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer