Sponsorater


Tilbake

Sponsorater egner seg godt til å skape engasjement og involvering, øke synlighet, motivere ansatte og styrke virksomhetens omdømme.

Sponsing er også den nest største betalte kommunikasjonskanalen i Norge etter digital annonsering. Likevel er det altfor få bedrifter som fullt ut utnytter potensialet i sponsorengasjementene sine. Med en bredere tilnærming kan effekten, og verdien, økes betraktelig.

Hill+Knowlton jobber med sponsorrådgivning både for sponsorer og sponsorobjekter. For næringslivet analyserer vi ulike sponsorobjekter med tilhørende utredning av objektets potensiale overfor samarbeidspartnere, mens for objektet utarbeider vi rammeverk for sponsorarbeid til bruk i sitt arbeid med å tiltrekke seg samarbeidspartnere.
H+K har videre lang erfaring fra å aktivere, strukturere og øke verdien av sponsoravtaler knyttet til idrett, kultur og humanitære organisasjoner og prosjekter. Vi hjelper deg med å maksimere din sponsorinvestering.

Vegard Bjørtuft

Seniorrådgiver / fagleder idrett, event og sponsorater

Relaterte leveranser

Our Sponsorater news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer