EUs taksonomi forandrer fundamentalt hvordan virksomheter bør rapportere og kommunisere rundt sitt bærekraftsarbeid. 2021 og 2022 blir kritiske år for alle som er opptatt av god bærekraftskommunikasjon.

I februar hadde vi i Gambit H+K et svært godt besøkt digitalt seminar om EUs planlagte handlingsplan for bærekraftig finans. Innlederne var fra DNB, NorgesGruppen, Equinor og Hill+Knowlton’s Brüssel-kontor.

Unge sliter med å følge klimatiltak. Les mer om hvordan din virksomhet kan gjøre det enklere.

Kort fortalt vil taksonomien, når den blir vedtatt, fastsette målbare kriterier for hvilke aktiviteter som kan regnes som bærekraftige. Og hvilke som ikke er det.

Konklusjonene fra seminaret var krystallklare

  • Det er ikke lenger snakk om å ha en egen bærekraftstrategi som man skryter av i egne bærekraftsrapporter. Nå må strategien til virksomheten i seg selv være bærekraftig. Kort sagt: Bærekraft/ ESG er blitt mainstream.
  • Det blir slutt på at virksomheter og bransjer kan ha egne definisjoner og mål på hva som er bærekraftig. Det handler ikke lenger å velge seg noen bærekraftsmål og se bort fra de andre. Nå kommer det objektive standarder for den enkelte bransje. Disse standardene må man i sin helhet oppfylle om kan skal kunne kalle seg en bærekraftig virksomhet.
  • Vi får nå en profesjonalisering av bærekraftskommunikasjonen som setter nye krav både til virksomhetenes kommunikasjonsfunksjon og oss som rådgir dem.

Deltakerne fikk også med seg noen råd på veien

  1. Ha konkrete ambisjoner tett på kjernevirksomheten. Start i dag. Selv om EU’s taksonomi ikke er på plass, er retningen gitt og når det først blir vedtatt vil iverksettelsen skje raskt.
  2. Vær modig, delta i debatten. Ikke sitt og vent på at EU får bestemt seg. Vær med i diskusjonen på vegne av din bransje. Bidra til at kriteriene som settes er fornuftige og oppnåelige.
  3. Når du skal kommunisere bærekraft bredt med kunder, leverandører og andre interessenter, fokuser på de aktivitetene som er viktige og relevante både for virksomheten, samfunnet og kundene. I Gambit H+K kaller vi det for The Bliss Point, og det er ofte her nøkkelen til godt omdømme ligger.
  4. Skap internt engasjement. Dette kan ikke sies for ofte. De ansatte er kritiske både som initiativtakere, gjennomførere og ambassadører.
Les våre 7 råd for å lykkes med bærekraftskommunikasjon.

I Gambit H+K har vi mål om å ha et sterkt miljø også på bærekraftskommunikasjon. Virkemidlene er de samme som for annen virksomhetskommunikasjon, men det dreier seg å forstå i detalj hvilke nye forventninger virksomhetene blir møtt med av de ulike interessentene. Her er vi ambisiøse på vegne av oss selv og våre kunder.

Følg oss på Facebook og LinkedIn for å få med deg våre arrangementer og faglige kommentarer.