Dager
Hours
Minutes
Seconds

Vi inviterer til digitalt frokostmøte med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen den 15. oktober. Dette er dagen Statens vegvesen legger frem sine oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger til Nasjonal transportplan. Hovland skal snakke om NTP og om vegvesenets rolle i utviklingen av norsk samferdselssektor. 

Ingrid Dahl Hovland kom til Statens vegvesen i 2019, etter å har ledet Nye Veier AS siden etableringen i 2015. Hovland har nylig ledet Statens vegvesen gjennom en endringsprosess, men organisasjonen fortsetter å utvikle seg. Vegvesenets brede rolle gir organisasjonen en unik helhetlig tilnærming til utvikling, utbygging og drift av transportsystemet.

Vi legger opp til et møte med rom for spørsmål og dialog med vegdirektøren. Møtet ledes av Peter Gitmark, leder av samfunnsavdelingen i Gambit Hill+Knowlton Strategies.  

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Vi inviterer til digitalt frokostmøte med Helge Orten, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, den 30. september 08:30. Helge Orten er transportpolitisk talsperson for Høyre og anses å være regjeringspartienes viktigste samferdselspolitiker på Stortinget. Han vil fortelle om arbeidet med en ny Nasjonal Transportplan.

Regjeringen har satset stort på samferdselsprosjekter under koronakrisen, og samferdselssatsningen vil trolig fortsette. Hvordan prioriterer man de ulike prosjektene? Hvordan sikrer vi effektiv utbygning av infrastruktur? Hvordan vil de ulike partiene prioritere samferdsel etter valget neste år? Dette er blant spørsmålene vi vil forsøke å finne svar på denne morgenen.

Møtet ledes av Peter Gitmark, leder for samfunnsavdelingen hos Gambit Hill+Knowlton Strategies.

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Bli med på høstens store møteplass for politikere, media, næringsliv og organisasjonslivet! Når Norge skal ut av koronakrisen, er det helt avgjørende at vi finner de gode løsningene sammen. 12. og 13. august blir derfor nabolaget Litteraturhuset, Park 29 og Lorry fylt med debatter og møter.

Vi har blant annet med oss AmCham Norway, U.S. Embassy Oslo, Microsoft, Investinor, Sweco Norge, Yrkestrafikkforbundet – YTF, Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS og EBA Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. Se alle arrangementer under Gambit Hill + Knowlton Strategies sin Facebookside.

Fordi kapasiteten er begrenset oppfordrer vi til å møte opp i god tid i forveien for å sikre seg fysisk plass på de ulike arrangementene.

Møteplass Oslo 2020 vil ha både fysiske og digitale arrangementer, alle innenfor enhver tids gjeldende smittevernregler. Arrangementene er gratis og åpent for publikum.

Finn mer informasjon på våre Facebooksider

 

 

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Vi har de siste tre ukene intervjuet 30 sentrale kommunikasjonsansvarlige i norske virksomheter om deres erfaringer så langt med koronakrisen. Hva har vært det viktigste, det vanskeligste og det mest lærerike?

Koronakrisen førte til et enormt kommunikasjonsbehov, ikke minst internt. De tradisjonelle kriseplanene strakk ofte ikke til. Nå var det tilbake til tegnebrettet – og det raskt. Man måtte improvisere, lære fortløpende og ta viktige beslutninger uten store utredninger.

Få fersk innsikt i hvordan ledende private og offentlige virksomheter har løst kommunikasjonsutfordringene under koronakrisen på frokostmøte hos oss.  

Møtet ledes av Simen Johannessen, seniorrådgiver i Gambit H+K

 Vi oppfordrer til å stille spørsmål via chatfunksjonen underveis i møtet.

 

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Hva skal til for å få Norge på fote igjen? Hvilke svar kommer politikerne med i revidert nasjonalbudsjett, og hvordan vil fremtidige krisepakker se ut? Hvordan påvirker krisen oppslutningen om partiene og forholdet mellom dem i det daglige arbeidet i Stortinget? Og hva kan vi forvente oss i statsbudsjettet for 2021?

Det er noen av spørsmålene parlamentarisk leder Trond Helleland (H) må svare på når han er gjest i et korona-tilpasset Kristiansen & Kolve på Lorry. Koronasituasjonen gjør at samtalen med Helleland mest sannsynlig vil foregå uten publikum, men møtet vil bli streamet live på Gambits Facebookside.

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Norge er kjent for et velfungerende arbeidsmarked og gode sosiale ordninger. Nå trues norsk arbeidsliv og velferd av pandemi og synkende oljepriser. Vi inviterer til digitalt frokostmøte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Hvilke tiltak er iverksatt for å dempe de økonomiske konsekvensene for norsk arbeidsliv? Hvordan sikrer vi den norske velferden i en tid hvor det økonomiske handlingsrommet vårt er trangere enn noensinne? Er NAV rustet til å tåle det enorme presset som har oppstått som følge av krisen? Dette er noen av spørsmålene statsråden vil komme inn på under sitt digitale besøk hos oss.

Møtet ledes av Peter Gitmark, leder for samfunnsavdelingen hos Gambit Hill+Knowlton Strategies.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål via chatfunksjonen underveis i møtet, eller sende inn på e-post i forkant til zahra.sabha@hkstrategies.com

 

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Vi inviterer til digitalt frokostmøte med FrP-leder Siv Jensen. Den tidligere finansministeren forteller hva hun synes om regjeringens håndtering av koronakrisen. Hvilke økonomiske virkemidler og politiske grep blir tatt i bruk videre? Hvilket ambisjonsnivå har Fremskrittspartiet for neste krisepakke? Hvem blir prioritert? Dette er blant spørsmålene vi vil forsøke og finne svar på denne morgenen. 

Møtet ledes av Peter Gitmark, leder for samfunnsavdelingen hos Gambit Hill+Knowlton Strategies.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål via chatfunksjonen underveis i møtet, eller sende inn på e-post i forkant til zahra.sabha@hkstrategies.com

Møtelenke for deltakelse i Microsoft Teams sendes ut til påmeldte kvelden før. 

Dager
Hours
Minutes
Seconds

I løpet av våren skal regjeringen legge frem revidert nasjonalbudsjett  og utarbeide neste års statsbudsjett – samtidig som er vi er inne i en av vår tids største kriser. Vi får virtuelt besøk av leder Mudassar Kapur i Stortingets finanskomité, som vil gjennomgå de vedtatte krisepakkene. Gambit H+Ks André R. Kolve, tidligere statssekretær i Finansdepartementet, vil dessuten dele av sine erfaringer hva gjelder budsjettarbeidet.  

 Hvilke ringvirkninger vil vi kunne se som følge av de økonomiske tiltakspakkene? Hvordan vil krisen kunne påvirke budsjettarbeidet og norsk økonomi?

Presentasjonene etterfølges av en sesjon med mulighet til å stille spørsmål direkte til Kapur og Kolve. Benytt muligheten til å få rede på tiltakene og føringene for landets økonomi, og hva disse vil bety for deg og din virksomhet. 

Møtet ledes av Peter Gitmark, leder for samfunnsavdelingen hos Gambit Hill+Knowlton Strategies.

Vi oppfordrer til å stille spørsmål via chatfunksjonen underveis i møtet, eller sende inn på e-post i forkant til zahra.sabha@hkstrategies.com

Møtelenke for deltakelse i Microsoft Teams sendes ut til påmeldte kvelden før.