I Norge har likestillingen kommet langt. I anledning den internasjonale kvinnedagen tar vi raskt temperaturen på kvinneandelen på tre viktige samfunnsområder: Politikken, nyhetsbildet og næringslivet – hvor langt har vi kommet?

En kvinnebølge skyller inn over Stortinget  

Aldri før har så mange kvinner toppet listene til et stortingsvalg som ved valget i 2021. Ifølge NRK er hele 76 av 170 førstekandidater i år kvinner. Etter alle soletegn vil kvinner dermed utgjøre en større andel av Norges øverste folkevalgte enn noen gang, som vil være et viktig steg videre for politisk likestilling mellom kjønnene. Fremdeles er det sånn at flere menn enn kvinner troner på førsteplassen. Det er også langt flere menn enn kvinner i kommunestyrene og som ordførere. Vi er derfor ennå et stykke unna kjønnsparitet, men tendensen er klar – kvinners politiske deltakelse øker.

Les mer om hva Peter Skovholt Gitmark, leder for Gambits samfunnsavdeling, skriver om den nye maktbalansen på Stortinget etter valget – og hvilke nye navn du bør kjenne til.

Vi har den siste tiden sett de samme tendensene i USA, hvor det nå er valgt inn flere kvinner i den amerikanske kongressen enn tidligere. Ved valget i 2020 stilte rekordmange amerikanske kvinner til valg – og vant – på både delstats- og føderalt nivå. Biden-Harris administrasjonens valgseier tilskrives dessuten kvinnelige velgere. Kvinnelige velgere er for alvor med på å påvirke.

Kvinner tar mer plass i politikken. Det er en god ting. Studier gjengitt av Washington Post viser nemlig at flere kvinner i politikken har positive ringvirkninger for velgerne.

Marginalt større synlighet i media

Tar kvinner større plass i ordskiftet også? Muligens. Global Media Monitoring Project, en kartlegging som gjennomføres hvert femte år, viser blant annet andelen kvinner som brukes som kilder i mediene og er en god indikator på hvor mye plass kvinner får i nyhetsbildet.

I 2015 var kvinneandelen 24 % i norske nyhetsmedier. Tallene for fjoråret er ikke klare, men de foreløpige aggregerte resultatene for verden gir grunn til å tro at kjønnsfordelingen ikke har bedret seg betraktelig: Fremdeles brukes kvinner som kilder i under 30 % av nyhetsmedier på tvers av kanal.

Tips: Hos Gender Equality Tracker kan du følge andelen kvinner i nyhetsbildet løpende. Tjenesten saumfarer norske nyhetsartikler hvert femte minutt og teller antallet kvinnenavn.   

Noe bedre kjønnsfordeling i næringslivet

CORE Topplederbarometer gjør opp status for kvinneandelen i Norges 200 største selskaper annethvert år. Tallene for 2020 viser en svak økning i antallet kvinner i toppledergrupper rundt om i landet de siste fire årene. Kartleggingen viser dessuten at «kvotering» fungerer: Bedrifter med lovkrav om kjønnsbalanse i styret har dobbelt så mange kvinner i styret som virksomheter uten lovkrav.

Tallene viser også at det ennå er langt flere menn enn kvinner som rekrutteres til toppstillingene.

I internasjonal sammenheng gjør vi det imidlertid svært godt. DNB kommer eksempelvis ut på topp blant 3702 globale selskaper i en årlig likestillingsrangering gjort av Equileap.

Status: Vi har altså ennå et stykke igjen, men det går også sakte, men sikkert fremover. Gratulerer med dagen!