Det er usikkerhet i verdensmarkedene. Nå er det viktig å mestre informasjonsflyt. Her er fire gode råd for hvordan lykkes med finansiell kommunikasjon i økonomisk ruskevær.

Verdens aksjemarkeder opplever for tiden en tiltagende usikkerhet. De kraftige fallene rammer ikke bare mindre selskaper men også store og etablerte selskaper som har opparbeidet seg sterk tillit i markedet over tid. Utbruddet av Koronaviruset, med fare for en global pandemi koblet med kraftig fall i oljeprisen som følge av utbruddet, har skapt noe av en «perfekt storm» i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs opplevde mandag 9. mars sitt største fall siden finanskrisen i 2008 med en nedgang på hele 8,1 prosent. Prisen på nordsjøoljen brent ligger nå på 35 dollar per fat, og den norske kronen har ikke vært svakere mot den amerikanske dollaren siden 1985.

For de fleste børsnoterte selskaper er situasjonen svært utfordrende, ikke minst grunnet den uoversiktlige situasjonen Koronavirusets fremfart medfører. I en såpass turbulent tid i markedene som mange selskaper nå opplever, er det viktig å huske på at god kommunikasjon med markedets ulike aktører kan spille en avgjørende rolle for hvordan selskapets tillit og omdømme blir ivaretatt. For det vil komme en periode når den verste turbulensen har lagt seg, og det vil være mulig igjen å rette blikket fremover.

Det er ikke mye som kan påvirke et selskaps utvikling så lenge usikkerheten i markedene er så stor som det vi nå opplever, men det er allikevel viktig å huske på noen forholdsregler når det kommer til kommunikasjon og dialogen med selskapets finansielle interessenter. Her er noen korte råd fra oss i Gambit H+K Strategies.

Gambit H+K Strategies er et av Nordens ledende miljøer innen corporate- og finansiell kommunikasjon. Vi har lang erfaring fra krisehåndtering, spesielle finansielle situasjoner og tidligere finanskriser. Opplever dere stor pågang på eksisterende kommunikasjonsressurser kan vi bistå med å avlaste disse, i tillegg til å bistå med løpende sparring og rådgivning.

Suksess ligger i forberedelsene.

God kommunikasjonsberedskap: Se over eksisterende beredskapsplaner knyttet til kommunikasjon med markedet og oppdater disse om man ser at de ikke fungerer godt nok i en krevende og uoversiktlig situasjon. Beredskapsplaner har til hensikt å nettopp fungere i krisesituasjoner og oppfyller de ikke det kravet må de revideres – og det fort.

Tydelig investordialog: Fortsett å ha en tett dialog med selskapets finansielle interessenter som investorer, banker, analytikere og kontakter i finanspressen. Spør investorer og analytikere hva de trenger av informasjon fra selskapet som de opplever at de ikke har idag, og se om det er mulig å gi enda bedre informasjon for å styrke dialogen ytterligere. Vær nøye på at alle aksjonærer og markedet skal ha tilgang til nøyaktig den samme informasjon til samme tid.

Stø kurs på strategi: I de fleste tilfeller vil den allerede utviklede strategien for investorrelasjoner være robust nok til å fungere godt også i en krevende situasjon som det man nå opplever. Det siste markedets aktører trenger nå er å bli informert om nye strategier og planer. Vær derfor heller enda mer tydelige på at selskapet vil kommunisere alt det som er mulig å kommunisere ihht gjeldende strategi og policy for selskapets finansielle kommunikasjonsforpliktelser. Vær tydelige på hva som kan kommuniseres, men også hva som ikke kan kommuniseres.

Internkommunikasjon: Ikke glem de ansatte! Dette gjelder særlig når det er mye usikkerhet og kanskje også rykter som florerer rundt markedet generelt og selskapet spesielt. Vær så åpne og tydelige som er praktisk mulig rundt hva som gjøres for å informere markedet og den strategi som følges. Det er aksjemarkedet som til enhver tid setter verdien på selskapet, men det er fortsatt de ansatte og den kunnskapen de besitter som til stor del vil utgjøre mye av denne verdien. Sørg derfor for å være tydelige overfor dem hva som gjøres også innenfor investorrelasjoner og den overordnede finansielle kommunikasjonen.