Karriere

Hver dag kommer 2000 av de smarteste, mest oppofrende og samarbeidsvillige  menneskene i verden på jobb hos Hill+Knowlton Strategies

Vårt mangfoldige nettverk av kompetente mennesker jobber tett sammen for å skape målbare resultater til noen av de mest kjente merkevarene i verden.

Som en global familie bor og jobber vi på mer enn 80 kontorer rundt om i verden, slik at vi forstår de unike markedene som kundene våre opererer i. Dette gjør av vi kan tilby de Best practice dag inn og dag ut.

Vi vet at alle bedrifter, merkevarer og kunder har et publikum de må forholde seg til. Publikums stemme er sterkere enn noen gang.

Publikum har makt til å felle toppledere, omforme bedriftens og merkevarens strategi, påvirke politiske beslutninger, samt avgjøre hvorvidt et produkt lykkes eller ikke.

Dagens publikum krever sannhet, åpenhet og høye etiske standarder. Våre folk kombinerer lidenskap og kreativitet med dyp bransjekunnskap for å hjelpe kundene effektivt å engasjere sitt publikum. Vi forutser behov og inspirerer de rundt oss – hver dag.

Fra oppstartsselskaper til store merkevarer, fra landbruk til luftfart, fra finans til legemiddel og alt imellom.  Våre kunder opererer i alle sektorer, både offentlige, private og ideelle organisasjoner. Det gjør også vi. Våre kampanjer påvirker beslutningstakere, former bedrifters omdømme, styrer risiko, engasjerer interessenter og påvirker bunnlinjer.

Hos H+K kan du skrive din egen historie.

Mangfold + inkludering

H+K er bygget på en grunnmur av inkludering. For oss er etikk og integritet svært viktig. Akkurat som det er vårt ansvar å gi våre kunder kunnskap, kreativitet og veiledning, er det også vårt ansvar å lytte til hverandre, lære og samarbeide.

Vi omfavner vårt mangfold, fordi vi vet at det gjør oss sterkere, bedre til å håndtere risiko og åpne for å gripe muligheter. Derfor søker vi aktivt folk som vil inspirere kreative og kunnskapssøkende diskusjoner. Vi vokser sammen, deler våre erfaringer og fortsetter å utmerke oss i en åpen og samarbeidende byråkultur.

I H+K skal du føle at du hører hjemme.

YouBelong , H+Ks globale mangfoldighetsinitiativ, tar sikte på at hver enkelt medarbeider føler tilhørighet, samtidig som vi inspirerer dem til å nå sitt fulle potensiale. YouBelong representerer et tverrsnitt av ansatte over hele verden og er organisert rundt tre hovedmål:

  1. Vi skal tiltrekke og beholde en mangfoldig og dyktig talentgruppe.
  2. Vi skal hjelpe våre kunder med bedre å kommunisere med ulike grupper i samfunnet.  
  3. Vi skal ha en mangfoldsfokusert og profesjonell utvikling av vårt byrå.

YouBelong supplerer aktivitetene til våre lokale mangfoldighetsprogrammer som Distinction (USA), EquAll (UK) og Inclusion + (Canada). Slik lærer alle av hverandre, deler den beste metodikken og arbeider mot et felles mål om å tiltrekke og beholde det mest varierte, talentfulle og kreative menneskene i verden.

IMG_0096-copy.jpg

Møt våre folk