Om oss

Hill+Knowlton har vi bred tjenesteportefølje, dyp sektorinnsikt, lokale eksperter og internasjonal gjennomføringskraft.

Vi er et internasjonalt selskap med 80 kontorer over hele verden. Det gjør oss unikt tilpasset en stadig mer global verden der merkevarer opererer på tvers av bransjer og landegrenser. 

Vårt største fokus er kunden og vi arbeider kontinuerlig med å utvkle produkter og tjenester som svarer på deres behov. Vi bruker kundens «formål» som ledestjerne i arbeidet vårt og hjelper dem med å navigere i et komplisert landskap der autentisitet, etikk og bærekraft blir stadig viktigere drivere.

Menneskene i Hill+Knowlton

Hill+Knowltons rådgivere samarbeider på tvers av fagdisipliner, bransjer og landegrenser for å hjelpe kundene med å ta innsiktsbaserte beslutninger og fortelle gode historier. 

Vårt internasjonale nettverk er unikt i norsk sammenheng og gir oss lokal relevanse kombinert med global rekkevidde. 

Les mer

Kompetanse

I Hill+Knowlton bruker vi strategi, kreativitet og innovasjon – bygget på data og analyse – for å løse kommunikasjonsutfordringer for kundene våre.

Bransjer

H+K løser kundenes kommunikasjonsutfordringer, uavhengig av bransje.
Les mer

Fagområder

H+K huser noen av de dyktigste fagekspertene i PR- og kommunikasjonsbransjen.
Les mer

Produkter

H+K bruker produkter og verktøy som sikrer at våre leveranser er av høy kvalitet.

Les mer

Hill+Knowlton er et internasjonalt nettverk av byråer. Vi har lokal forankring og global rekkevidde.

Vi samarbeider, leverer innsikt, og skaper kampanjer som har lokal relevanse og global rekkevidde. Vårt nettverk brukes i varierende grad fra kunde til kunde. For noen kunder jobber vi med våre internasjonale kollegaer for den kreative planleggingen; for å hente lokal innsikt og kulturell forståelse for best å kunne forme ideer. For andre kunder, har vi partnerskap med enkeltkontor for spesifike tiltak i definerte markeder. Vi kan også etablere hub-kontorer, med faste satelittkontor – slik at vi løpende kan levere optimalt i flere markeder.

Se våre internasjonale kontorer

Hill+Knowlton fikk Miljøfyrtårn-sertifisering i 2019 og oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Hill+Knowlton kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Se vår innrapportering for 2021 her. 

Finn mer informasjon på hjemmesiden til Miljøfyrtårn.

page