Om oss

Vi skaper verdifull kommunikasjon for og med folk

Hill+Knowlton Strategies er et kommunikasjonsbyrå som leverer på alt fra krisehåndtering til kreative kampanjer. Hos oss er folka det viktigste, og vi er like forskjellige som vi er nysgjerrige. Her samarbeider treffsikre strateger, samfunnsinteresserte kreatører, politiske eksperter og uredde PR-rådgivere. Sammen skaper vi forståelse, følelser og fortrinn for kundene våre.

Vi har kollegaer over hele verden som utfordrer og inspirerer oss. Lokalt som globalt leverer vi grenseløs kommunikasjon som teller, når det gjelder. Også er vi ganske fine å jobbe med, har vi hørt.

 

Menneskene i Hill+Knowlton

Hill+Knowltons rådgivere samarbeider på tvers av fagdisipliner, bransjer og landegrenser for å hjelpe kundene med å ta innsiktsbaserte beslutninger og fortelle gode historier. 

Vårt internasjonale nettverk er unikt i norsk sammenheng og gir oss lokal relevanse kombinert med global rekkevidde. 

Les mer

Kompetanse

I Hill+Knowlton bruker vi strategi, kreativitet og innovasjon – bygget på data og analyse – for å løse kommunikasjonsutfordringer for kundene våre.

Bransjer

H+K løser kundenes kommunikasjonsutfordringer, uavhengig av bransje.
Les mer

Fagområder

H+K huser noen av de dyktigste fagekspertene i PR- og kommunikasjonsbransjen.
Les mer

Produkter

H+K bruker produkter og verktøy som sikrer at våre leveranser er av høy kvalitet.

Les mer

Hill+Knowlton er et internasjonalt nettverk av byråer. Vi har lokal forankring og global rekkevidde.

Vi samarbeider, leverer innsikt, og skaper kampanjer som har lokal relevanse og global rekkevidde. Vårt nettverk brukes i varierende grad fra kunde til kunde. For noen kunder jobber vi med våre internasjonale kollegaer for den kreative planleggingen; for å hente lokal innsikt og kulturell forståelse for best å kunne forme ideer. For andre kunder, har vi partnerskap med enkeltkontor for spesifike tiltak i definerte markeder. Vi kan også etablere hub-kontorer, med faste satelittkontor – slik at vi løpende kan levere optimalt i flere markeder.

Se våre internasjonale kontorer

 

Hill+Knowlton fikk Miljøfyrtårn-sertifisering i 2019 og oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Hill+Knowlton kan dokumentere at strenge kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Se vår innrapportering for 2021 her. 

Finn mer informasjon på hjemmesiden til Miljøfyrtårn.

 

 

Redegjørelse åpenhetsloven

Gambit H&K AS er et kommunikasjonsselskap som leverer rådgivningstjenester. Selskapet har kontor i Oslo og er et heleid datterselskap av WPP Norway AS, som igjen er et heleid datterselskap av WPP Group plc.. Styret i selskapet har gitt daglig leder det overordnede ansvaret for å følge opp arbeidet med åpenhetsloven.

WPP er medlem av UN Global Compact og rapporterer årlig om selskapets fokus på bærekraft på vegne av hele gruppen. Gambit H&K AS er forpliktet til å opptre etisk og ansvarlig, respektere menneskerettigheter i så vel egen forretning som i leverandørkjeden samt overholde retningslinjer og rutiner basert på WPP’s Code of Business Conduct, i tillegg til lokalt lovverk.

Alle vesentlige leverandører og samarbeidspartnere må ved avtaleinngåelse signere vår «Code of Business Conduct – supplier version». Ved signering erklærer leverandøren at selskapet overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og tar avstand fra bestikkelser og korrupsjon.

Selskapets retningslinjer og rutiner er tilgjengelig digitalt for alle ansatte. Nyansatte signerer ved tiltredelse selskapets «Code of Business Conduct». Alle ansatte gjennomfører i tillegg compliance kurs spesielt knyttet til etisk forretningsførsel, anti-korrupsjon og bærekraft for å sikre forståelse av «Code of Business Conduct». Ansatte kan varsle eventuelle brudd på selskapets retningslinjer anonymt gjennom WPP’s varslingstjeneste, «Right To Speak helpline», noe alle informeres om vi de nevnte kursene.

Vi kartlegger årlig våre vesentligste leverandører. Kartleggingen som ble utført i 2022 viser at hoveddelen av våre innkjøp gjøres fra norske leverandører. Kjøp fra leverandører i utlandet gjelder i all hovedsak kjøp av tjenester fra søsterselskap underlagt WPP’s retningslinjer og rutiner. Risikoen for brudd på menneskerettigheter, negativ påvirkning på miljø og arbeidsmiljø vurderes derfor som lav. Vi har ikke avdekket vesentlige negative konsekvenser i tilknytning til vår virksomhet i 2022. Vi vil fortsette arbeidet med våre leverandører og samarbeidspartnere slik at vi på sikt reduserer risiko ytterligere.

Henvendelser vedrørende dette arbeidet kan gjøres til: [email protected]

page