360 Reputation Monitor | Omdømmeovervåkning


Tilbake

Hill+Knowltons produkt 360 Reputation Monitor overvåker og gir forretningskritisk innsikt i virksomheters og merkevarers posisjon hos interessentene.

Et godt omdømme bidrar blant annet til at virksomheten får mer lojale kunder, at leverandører og partnere vil jobbe med den og at den tiltrekker seg talentfulle mennesker som vil jobbe der.

En forutsetning for å styre omdømmet er å vite hvor man er i dag; hvilke holdninger de ulike interessentene har til virksomheten.

Vår «360˚ Reputation Monitor» analyser styrker og svakheter på tvers av interessentgrupper og gir grunnlaget for å styre omdømmet på den mest hensiktsmessige og effektive måten. Vi kombinerer metodekunnskap, teknologi og erfaring for å gi best mulig beslutningsgrunnlag.

«H+K RepM» er utviklet i Norge og gir virksomheten et metodisk rammeverk for å forstå virksomhetens omdømme og hvilke kommunikasjonsaktiviteter som bør gjennomføres for å bedre omdømmet hos en eller flere interessenter.

For å lykkes med sitt omdømmearbeid mener vi det er viktig at virksomheten kombinerer detaljerte kvantitative analyser med solid forståelse for virksomhetens omgivelser og utviklingstrekkene hos de ulike interessentene.  

Our 360 Reputation Monitor | Omdømmeovervåkning news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer