Better Impact | Bærekraftsrapportering


Tilbake

Gjennom vårt metodeverk for bærekraftsrapportering, Better Impact™, hjelper vi virksomheter med å velge hvilke bærekraftsmål de bør rette seg mot for å skape umiddelbar og varig effekt. 

Merkevaren til et selskap er med på å påvirke samfunnet – i et større omfang enn før. Samtidig bryr folk seg i økende grad om hvilket karbonavtrykk deres egne aktiviteter har. Er verdikjeden bak klærne de har på seg faktisk etisk? Er energien de bruker grønn? Folk ønsker ikke vage lovnader, de vil ha fakta. Konsumenter, interessenter og ansatte kan lett få tilgang til informasjon om et selskap. Hvis de ser at deres egne penger går til å støtte noe som ikke er bærekraftig for andre mennesker og planeten, velger de fort å gå et annet sted med pengene sine.

Vi har brukt mye tid på å lytte til og reflektere over de utfordringene en ny og mer bevisst verden skaper for selskaper. Derfor har vi skapt H+K Better Impact™. Det har ledet oss til en helt ny måte å tilnærme oss bærekraftsspørsmål på. I stedet for å løse alle problemer samtidig, bruker vi tid sammen med våre kunder for at vi – og de – skal forstå hvor dere står.

Vår Better Impact-analyse identifiserer hvilke bærekraftsmål ditt selskap bør sikte mot. Våre rådgivere bruker funnene fra analysen til å bygge autentiske og troverdige strategier som vil hjelpe din bedrift med å ha faktisk påvirkning på de utfordringene verden står overfor. 

Basert på vårt arbeid med kunder har vi kommet frem til 5 kritiske suksessfaktorer som må til:

  1. Gjør bærekraft til en sentral del av den strategiske planen. Bærekraft handler ikke bare om å fremstå på en positiv måte. Det handler i enda større grad om å endre måten du opererer på. For å få til dette kreves både mot og tålmodighet. Hvis bærekraft ikke inngår i den strategiske planen, vil det alltid bli nedprioritert til fordel for andre satsningsområder.
  1. Skap selskapets bærekraftsfortelling. Ordet bærekraft har ulik mening for forskjellige mennesker. Man trenger bare ta en kikk på FNs 17 bærekraftsmål for å se hvor bredt begrepet egentlig er. Du som selskap må fortelle markedet hva bærekraft betyr for deg, hva prioriteringene dine er og hvordan det henger sammen med merkevaren din.
  1. Vær åpen om hva du gjør og hvorfor du gjør det. De fleste problemer løses ikke over natten, og du kan ikke gjøre verden et mer bærekraftig sted helt på egenhånd. Vær ærlig om dilemmaene du står overfor og vær åpen om hvorfor ting ikke alltid endrer seg så fort som du skulle ønske. Det er med på å bygge tillit.
  1. Definer klare mål for kommunikasjonsarbeidet. Du må ha målbare mål for å kunne vite om du beveger deg i riktig retning og i riktig tempo. Det er først når man måler progresjon og resultater at det er mulig å vite om man lyktes, samtidig som det gjør det enklere å justere kursen underveis.
  1. Snakk når omgivelsene er villig til å lytte. Interessentene dine har ofte et annet fokus enn deg. Du må kommunisere dine bærekraftsinitiativer når temaet er – eller har potensial til å være – viktig for interessentene dine. Dette handler ikke om å være opportunistisk, men om å respektere at omverden din har mye å konsentrere seg om.

Our Better Impact | Bærekraftsrapportering news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer