Varehandel + FMCG


Tilbake

H+K lager innhold og kampanjer som vekker nysgjerrigheten, og skaper samtale og behov for ditt produkt.

Vi bryr oss om å bygge merkevarer og om å fortelle din merkevares historie og bygge kjennskap og forbindelser som konverteres til salg. Hvis du jobber med forbruksvarer, enten det er mat og drikke, livsstilsprodukter, eller produkter til hjemmet, så vil vi gjerne høre fra deg.

Relaterte leveranser

Our Varehandel + FMCG news + insights

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer