Rådgivere

Anders Bergsaker 

[email protected]
+47 957 72 942

Seniorrådgiver
Fagansvarlig for eiendom

Anders’  kjernekompetanse er strategi, politikk, analyse, PR, eiendom, bærekraft og arbeidstaker- og arbeids-giverorganisasjoner. Han har  fungert som rådgiver for flere av verdens største selskaper,  og  har tidligere  arbeidet i Venstre. 

Andreas Wabø 

[email protected]
+47 930 99 499

CEO

Andreas er leder for det norske kontoret til Hill+Knowlton. Han har mer enn 20 års tverrfaglig erfaring innenfor områder som reklame, kommunikasjon og strategi, blant annet som gründer og partner i strategi- og ventureselskapet Agera. Han har tidligere vært toppleder i Geelmuyden Kiese, Ogilvy og Dinamo.  

Brage Baklien

[email protected]
+47 916 74 043

Seniorrådgiver

Brage har 16 års erfaring fra Stortinget og regjeringsapparatet for FrP. Hans kjernekompetanse er myndighetskontakt, finanspolitikk, samferdselspolitikk og statsbudsjettprosessen. Han er utdannet siviløkonom.

Carl Korsnes

[email protected]
+47 907 15 660

Rådgiver

Carl har god erfaring med å posisjonere personer og organisasjoner i samfunnsdebatten. Han har bakgrunn som filosof, og yrkeserfaring fra politikk, akademia og media. Carl jobber med politisk analyse, budskapsutvikling og skriftlig innholdsproduksjon.

Charlotte Reksten

[email protected]
+47 911 10 576

Rådgiver

Charlotte jobber med PR, internkommunikasjon og innholdsproduksjon og har et øye for design. Hun har også erfaring fra  Hill+Knowltons London-kontor i avdelingen for energi og industri.

 

Christine Ekern

[email protected]
+47 917 48 903 

Seniorrådgiver virksomhetskommunikasjon 

Christine leder avdelingen for virksomhetskommunikasjon i Hill+Knowlton. Hun er en erfaren rådgiver som jobber med strategi, omdømme, endringskommunikasjon og merkevarebygging. Hun ansvar for  leder- og endringskommunikasjon.

Frank J. Bjerkeset Acosta

[email protected]
+47 938 05 470 

Art Director / senior designer

Frank er designer med en bred erfaring innenfor den kreative atmosfæren, med fokus på varemerke, konsept, UX/UI, motion og illustrasjon.

Hanne Grobstok 

[email protected]
+47 930 81 885 

Senior prosjektleder 

Hanne er en erfaren prosjektleder med mange års erfaring fra reklamebransjen. Hun styrer prosjekter, fremdrifter og budsjetter, og kvalitetssikrer innhold på tvers av bransjer og fagdisipliner.

Johanne Waaler 

[email protected] 
+47 404 70 454

Assisterende rådgiver

Johanne har bred erfaring innen politisk analyse, budskapsutvikling og kommunikasjon. Hun har en master i statsvitenskap med fordypning i politisk adferd, valgkamp og kommunikasjon fra UiO. Hun har tidligere jobbet i Venstres stortingsgruppe og i Akademikerforeningen Samfunnsviterne.

Julie Egenberg Lindbæk

[email protected]
+47 909 50 271

Prosjektkoordinator

Julie har kompetanse innen politisk analyse, internasjonale relasjoner og strategisk kommunikasjon. Hun har en bachelor i statsvitenskap fra Brüssel, en master i konflikt og utvikling fra Universitetet i Ghent og en master i politikk og kommunikasjon fra London School of Economics and Political Science. I sistnevnte fordypet hun seg innen grønn valgkampstrategi og kommunikasjon.L

Helene Latini

[email protected]
+47 404 88 673 

Assisterende rådgiver

Helene jobber hovedsakelig med PR og tekstproduksjon i alle flater for et bredt spekter av kunder. Hun jobber også med planlegging og gjennomføring av presseeventer, influencer-kampanjer og sosiale medier.

Ingvild Fylling

[email protected]
+47 988 48 784

 

Prosjektleder

 

Ingvild jobber med strategisk kommunikasjon, pressearbeid og kampanjeutvikling. Hun har en mastergrad i politisk kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og en bachelor i PR fra Høyskolen Kristiania.
Ingvild har jobbet flere år som journalist i TV 2, Medier24 og KOM24.

Kristin Estil Jacobsen 

[email protected] 
+47 917 19 854 

Spesialrådgive
PR og innhold
(I permisjon)

Kristin arbeider med innholdsproduksjon, mediekontakt, prosjektledelse, innholdsmarkedsføring, influencer-marketing og sosiale medier. 

Marcus Mossberg

[email protected]
+47 404 56 656

Kreatør

Marcus er en idérik kreatør og rådgiver med erfaring innenfor markedskommunikasjon, innholdsproduksjon og arrangementer. Han utvikler kreativ kommunikasjon og kampanjer for kunder, til bruk i både analoge og digitale kanaler.

 

Malene Celius Grieg 

[email protected]
+47 404 87 515  

Spesialrådgiver  

Malene har bred operativ prosjekterfaring i internasjonal og norsk kontekst. Hun har jobbet tett med både globale og norske organisasjoner, næringslivsaktører og private stiftelser – med et spesielt fokus på FNs bærekraftsmål. 

Linn Marie Hammernes

[email protected]
+47 905 04 151

Spesialrådgiver
Fagansvarlig mediehåndtering

Linn Marie har lang erfaring som journalist.  Hovedsakelig innen næringsliv og finans, men også politikk og det løpende nyhetsbildet. Hun har jobbet som skrivende journalist, tv-reporter og har i perioder også vært programleder for økonominyheter.

Matilda von Sydow

[email protected]
+47 922 84 110

Rådgiver (I permisjon)

Matilda har bred erfaring som rådgiver og leder innen politikk og ideell sektor. Hun har lang fartstid fra Arbeiderpartiet, blant annet som rådgiver for Aps bystyregruppe i Oslo. Matildas kjernekompetanse er politikk, strategi og prosjektutvikling.

Maylinn Gullmark  

[email protected]
+47 404 83 810

Prosjektleder

Maylinn har sin kjernekompetanse på sosiale medier, og har hele sin karriere jobbet med digital markedsføring og digitale strategier. Hun har en mastergrad i strategisk kommunikasjon, og en bachelor i markedsførings- og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania. Hun har også erfaring innen bærekraft og autentisk bedriftskommunikasjon.

 

Ole Emil Johnsen

[email protected] 
+47 986 36 858 

Seniorrådgiver og fagansvarlig for Mobilitet og Transport

Ole Emil leder avdelingen for markedskommunikasjon. Han jobber strategisk og operativt med omdømme- og merkevarebygging, bærekraft, digital kommunikasjon, budskapsutvikling, konsepter og kampanjer. Han har lang erfaring fra byggenæringen, by- og eiendomsutvikling, teknologi og samferdsel.

Peter Gitmark

[email protected]
+47 990 12 336

Seniorrådgiver politikk og myndighetskontakt

Peter er avdelingsleder for samfunn og myndighetskontakt. Han har en dyp forståelse for politiske prosesser og er en betrodd rådgiver for en rekke av Hill+Knowltons kunder. 

Ragnhild Heggem Fagerheim

[email protected]
+47 902 394 13


Spesialrådgiver
Employer branding

Ragnhild Heggem Fagerheim er en kreativ, strategisk og allsidig rådgiver med skarp penn, blikk for det visuelle og analytisk hode. Hun jobber med konsepter og kampanjer, employer branding, bærekraft, tankelederskap og lederkommunikasjon.

Zahra Sabha 

[email protected]
+47 925 10 857

 

Rådgiver
Fagansvarlig for forsvar

Zahras kjernekompetanse er innen forsvar, strategi, prosjekt- og arrangementledelse og myndighetskontakt. Hun er også ekspert på internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk.

Stian Vestermo

[email protected]
+47 480 32 371

 Rådgiver

Stian kombinerer et strategisk overblikk med kreativitet, og jobber bredt innenfor virksomhetskommunikasjon. Særlig bidrar han på områder som strategisk kommunikasjon, finansiell kommunikasjon, leder- og endringskommunikasjon, og bærekraft.

Thomas Ballans Kjær

Thomas Ballans Kjær

[email protected]
+47 902 26 226 

Prosjektleder

Thomas har en dobbel mastergrad fra CBS i København og Università Bocconi i Milano, hvor han fordypet seg i organisasjonsteori, strategi og innovasjon i mediesektoren. Tidligere har han en Master of Arts i Business and Finance fra HW i Edinburgh. Han har jobbet i Amsterdam og London som manager for en rekke internasjonale profiler, med verv i ANSA, Music Norway og The Financial Times. I H+K jobber han innen markeds- og virksomhetskommunikasjon.

Victoria Engebretsen

[email protected]
+47 976 53 061

Assisterende rådgiver

Victoria har bred erfaring innen strategisk kommunikasjon, omdømmebygging og politisk analyse. Hennes kjernesektorer er telekom, teknologi, industri og bærekraft. Hun har tidligere jobbet i Brüssel, i Utenriksdepartementet og som konsulent for noen av verdens største teknologiselskaper i Danmark. Victoria har en master i politisk kommunikasjon og ledelse fra CBS, med en spesialisering i digital interessevaretagelse, krisekommunikasjon og bærekraft.

Tor Asbjørn Hegge

[email protected]
+47 976 53 061

Seniorrådgiver 

Tor Asbjørn har over 18 års erfaring fra PR, markedskommunikasjon, krisehåndtering og strategisk kommunikasjon. Han har erfaring som
seniorrådgiver og leder for Dinamo PR, CMO i Aktiv Eiendomsmegling, og som
konsulent for både norske og internasjonale selskaper. Tor Asbjørn er
sektorleder for teknologi.  

Vegard Bjørtuft

[email protected]
+47 930 31 600

Seniorrådgiver / fagleder event og sponsorat

Vegard er seniorrågiver og leder for event og sponsorkommunikasjon i Hill+Knowlton. Han bistår kunder med utvkling og oppdatering av sponsorstrategier, strategisk rådgiving og event.

Vibeke Hauge 

[email protected]
+47 930 24 004

Seniorrådgiver / CCO

Vibeke har over 20 års erfaring som rådgiver for en rekke norske og internasjonale selskaper. Hun jobber med merkevarebygging/posisjonering, strategi, omdømme og endringskommunikasjon. Vibeke er også styremedlem i Brim Explorer og Northern Playground, to grønne, norske start-ups.

Morten Kjærsgaard 

[email protected] 
+47 93067884

Seniorrådgiver