Space+ / Space-


Tilbake

Gambit H+Ks produkt Space+ / Space- bruker kunstig intelligens for å se sammenhengene mellom tusenvis av nyhetssaker på nett.

Dette kan hjelpe oss med å få innsikt i hvilke samtaler media og våre viktigste interessenter bryr seg om. Med innsikten kan vi finne det punktet som gir størst sannsynlighet for interesse fra omverden, uten å bli fortapt i konkurrerende støy.

Med verktøyet kan vi også predikere potensiell risiko for en merkevare. Ved å bruk en nedenfra-og-opp tilnærming kan vi  identifisere nye risiko gjennom en nettverksanalyse av kjente utfordringer. Vi kan så måle potensiell påvirkning på merkevaren basert på publikums interesse og atferd. 

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer