Space+ / Space-


Tilbake

Hvor modig er du villig til å være?

Det er et vanskelig spørsmål. Kunder forventer at du lever i tråd med selskapets formål. Aksjonærer forventer at du beskytter investeringene deres. For å skille deg ut fra mengden må du være villig til å ta noen sjanser.

Hva om du faktisk kunne kalkulere risikoen?

Kalkulert mot

Space+ bruker kunstig intelligens for å se sammenhengene mellom tusenvis av nyhetssaker på nett, hvilket kan hjelpe oss med å få innsikt i hvilke samtaler media og våre viktigste interessenter bryr seg om. Gjennom å anvende denne innsikten kan vi finne det punktet som gir størst sannsynlighet for interesse fra omverden, uten å bli fortapt i konkurrerende støy.

Space- bruker den samme teknologien for å predikere potensiell risiko for en merkevare. Ved å bruk en nedenfra-og-opp tilnærming kan verktøyet identifisere nye risiki gjennom en nettverksanalyse av kjente utfordringer. Vi kan så måle potensiell påvirkning på merkevaren basert på publikums interesse og atferd. Sett i sammenheng med en interessentbasert risikoanalyse kan Space- gi en 360-evaluering av risiko for selskapet.

Per Olav Myhre

Rådgiver

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer