Bank + Finans


Tilbake

H+K bistår noen av de viktigste virksomhetene innen bank, finans og profesjonelle tjenester i Norge og globalt med rådgivning og oppbygging av tillit.

Derfor har vi et dedikert team av rådgivere med dyp og inngående sektorkunnskap som bistår både store og små aktører i å navigere et stadig skiftende landskap.

Vårt team består av spesialister innen virksomhetskommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt, finansiell kommunikasjon, B2B- og forbrukerdialog. Denne bredden av rådgivere og kunnskap gjør oss i stand til å virkelig forstå de målgruppene våre kunder ønsker å nå frem til. 

Relaterte leveranser

Our Bank + Finans news + insights

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer