ProPEL+


Tilbake

Vet du at innholdet du lager vil engasjere målgruppene dine?

Har innholdet blitt kvalitetssikret mot målgruppene? Kan du med sikkerhet si hvilke budskap som i størst grad vil gi din merkevare økt prioritet og støtte?

Vi har lang erfaring med gjennomføring av kvalitative og kvantitative undersøkelser inkludert fokusgrupper, befolkningsundersøkelser og en-til-en-intervjuer for å utvikle og teste budskap og innhold.

Dette er innsikt som gir stor verdi i alt fra utviklingen av kreative konsepter, til testing av materiell før lansering av en kampanje.

Vår komplette pakke med verktøy inkluderer:

  • Tradisjonelle og nettbaserte fokusgrupper
  • Testing av annonser og innhold
  • Engasjementstesting av IN-Band content
  • Empath annonsetesting
  • En-til-en-intervjuer med vanskelig tilgjengelige interessentgruppermot

Casestudie: Testing av budskap i rekrutteringskampanjer

Gjennom flere år har vi jobbet med å utvikle rekrutteringskampanjer for en av Norges ledende utdanningsinstitusjoner. Det er stor konkurranse om de beste studentene, så  det er viktig å nå gjennom støyen med de riktige budskapene til målgruppen for å fremstå som et attraktivt studiested.  

Vi har utviklet flere kreative rekrutteringskampanjer der budskapene har blitt testet grundig i forkant og i etterkant av  kampanjeperioden, både gjennom fokusgrupper og større spørreundersøkelser.

Gjennom fokusgruppene har vi testet effekten av design, budskap, caser og andre virkemidler. Dette arbeidet har gitt oss et arsenal av ulike budskap og innhold som vi bruker til justering og optimalisering av kampanjen. Undersøkelser etter rekrutteringskampanjene viser at det etterlatte inntrykket hos studentene har vært gode.

Scott Allan

Spesialrådgiver / teamleder/ kreativ leder

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer