ProPEL+


Tilbake

Vet du at innholdet du lager vil engasjere målgruppene dine? Har innholdet blitt kvalitetssikret mot målgruppene? Kan du med sikkerhet si hvilke budskap som i størst grad vil gi din merkevare økt prioritet og støtte?

I Hill+Knowlton har vi lang erfaring med gjennomføring av kvalitative og kvantitative undersøkelser inkludert fokusgrupper, befolkningsundersøkelser og en-til-en-intervjuer for å utvikle og teste budskap og innhold.

Dette er innsikt som gir stor verdi i alt fra utviklingen av kreative konsepter, til testing av materiell før lansering av en kampanje.

Vår komplette pakke med verktøy inkluderer:

  • Tradisjonelle og nettbaserte fokusgrupper
  • Testing av annonser og innhold
  • Engasjementstesting av IN-Band content
  • Empath annonsetesting
  • En-til-en-intervjuer med vanskelig tilgjengelige interessentgrupper

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer