Home


Nyheter + Innsikt

 

I Hill+Knowlton har vi bred tjenesteportefølje, dyp sektorinnsikt, lokale eksperter og internasjonal gjennomføringskraft.

Vi er et norsk kommunikasjonsbyrå med internasjonalt eierskap. Gjennom Hill+Knowlton-konsernet har vi tilknytning til 80 kontorer over hele verden, noe som gjør oss unikt tilpasset en verden der bedrifter og merkevarer opererer på tvers av bransjer og landegrenser. Hos oss jobber det mer enn 60 dyktige rådgivere med ekspertise på myndighetskontakt, virksomhetskommunikasjon, kreativitet og markedsføring. 

Har din bedrift behov for kriserådgivning? Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg i forbindelse med koronapandemien eller andre uforutsette hendelser.

Kompetanse

I Hill+Knowlton bruker vi strategi, kreativitet og innovasjon – bygget på data og analyse – for å løse kommunikasjonsutfordringer for kundene våre.

Sektor

Hill+Knowlton løser kundenes kommunikasjonsutfordringer, uavhengig av sektor.
Les mer

Tjenester

Hill+Knowlton huser noen av de dyktigste fagekspertene i PR- og kommunikasjonsbransjen.
Les mer

Produkter

Hill+Knowlton bruker produkter og verktøy som sikrer at våre leveranser er av høy kvalitet.
Les mer