SMARTER™


Tilbake

Hill+Knowltons produkt SMARTER™ identifiserer hvordan kommunikasjon kan påvirke menneskelig atferd raskt og effektivt. 

Vårt spesialisere team for atferdspsykologi og strategi har utviklet en modell for atferdsdrevet kommunikasjon, kalt SMARTER™. Basert på oppdatert forskning, bringer verktøyet sammen syv av de mest effektive metodene for hvordan kommunikasjon kan påvirke atferd. Verktøyet fungerer både som et rammeverk for å analysere interessentatferd, samtidig som det også er en verktøykasse for hvordan man kan påvirke atferd.

SMARTER™ kombinerer akademisk ekspertise med omfattende, praktisk erfaring, for slik å kunne hjelpe kunder med å utforme kommunikasjon som tar innover seg hvordan mennesker faktisk oppfører seg og tar beslutninger – i stedet for hvordan de burde oppføre seg og ta beslutninger.

Nyheter + Innsikt om SMARTER™

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer