Målgruppeanalyse


Tilbake

Innsikt i målgruppene er avgjørende for å være relevant. I Hill+Knowlton kartlegger vi dem du trenger å treffe – fra adferd og holdninger til mediebruk.

I dagens mediebilde blir man som forbruker bombardert med flere meldinger enn noen gang før. For å kunne kutte igjennom støyen og sørge for at ditt budskap når fram er det viktig å forstå hvem målgruppen din er, deres adferd, holdninger og mediebruk.

I H+K er innsikt en grunnleggende del av vår tilnærming for å bygge strategier og løse våre kunders prosjekter. Vi benytter et rikt sett av verktøy i vårt arbeid, blant annet:

  • Forbruker & Media – Norges største forbrukerdatabase som dekker demografi, mediebruk, adferd i sosiale media, opinionlederskap, holdninger og interesser
  • Global Web Index – verdens største forbrukerdatabase som gir sammenlignbar innsikt på tvers av 40+ land. Databasen dekker blant annet mediebruk, holdninger, interesser og et bredt spekter av merkevarepreferanser
  • Brandwatch – en av verdens største plattformer for overvåkning og analyse av sosiale media

Til slutt gir disse dataene innsikt ved utforming av en innholdsstrategi og utvelgelse av optimale partnere for kundekampanjer, nasjonalt og/eller globalt.

Relaterte leveranser

Nyheter + Innsikt om Målgruppeanalyse

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer