Mobilitet + Transport


Tilbake

I Hill+Knowlton navigerer vi deg gjennom de politiske prosessene, reguleringene og hjelper deg å finne de riktige menneskene som er viktige for deg eller ditt selskap.

Mobilitet- og transportsektoren overlapper med en rekke ulike sektorer og politiske områder. Sektoren søker etter en balanse mellom rask, effektiv og rimelig transport av mennesker og varer. Samtidig er det et stort behov for bærekraft, sikkerhet og konkurransedyktighet.

Når vi representerer selskaper innen luft-, tog-, vei- og sjøtransport, bistår vi med å posisjonere kunden slik at de kan håndtere mulighetene og utfordringene bransjen og omgivelsene byr på.

Vi hjelper deg med utforming av strategi, budskapsutvikling, målretting, merkevarebygging, innholdsproduksjon, medie- og krisehåndtering, sponsorater, arrangementer, og digitale kampanjer, så vel som oppsøkende arbeid rettet mot interessenter.

Ole Emil Johnsen

Seniorrådgiver

Nyheter + Innsikt om Mobilitet + Transport

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer